BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"legitimate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

legitimate przymiotnik

legitimate + rzeczownik
Kolokacji: 180
legitimate concern • legitimate government • legitimate reason • legitimate business • legitimate interest • legitimate heir • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
2. legitimate concern = uzasadniony niepokój legitimate concern
3. legitimate reason = uzasadniony powód legitimate reason
5. legitimate interest = uzasadniony interes legitimate interest
6. legitimate heir = prawowity spadkobierca legitimate heir
7. legitimate claim = roszczenie prawnie uzasadnione legitimate claim
9. legitimate son = prawowity syn legitimate son
10. legitimate purpose = uzasadniony cel legitimate purpose
11. legitimate right = uzasadnione prawo legitimate right
12. legitimate use = korzystanie zgodne z prawem legitimate use
13. legitimate child = dziecko pochodzące z małżeństwa legitimate child
14. legitimate issue = uzasadniona kwestia legitimate issue
15. legitimate target = uzasadniony cel legitimate target
16. legitimate theater = poważny teatr dramatyczny (w przeciwieństwie do teatrów komediowych) legitimate theater
17. legitimate authority = prawowita władza legitimate authority
18. legitimate way = uzasadniona droga legitimate way
19. legitimate need = uzasadniona potrzeba legitimate need
20. legitimate representative = prawowity przedstawiciel legitimate representative
21. legitimate contender = prawowity zawodnik legitimate contender
22. legitimate mean = uzasadniony oznaczać legitimate mean
23. legitimate chance = uzasadniona szansa legitimate chance
24. legitimate form = uzasadniona forma legitimate form
25. legitimate successor = prawowity następca legitimate successor
26. legitimate complaint = zasadne powództwo legitimate complaint
27. legitimate state = uzasadniony stan legitimate state
przysłówek + legitimate
Kolokacji: 10
perfectly legitimate • entirely legitimate • completely legitimate • totally legitimate • equally legitimate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.