ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(2) spend, drop
Kolokacji: 2
1. qualify for the Champions League = miej kwalifikacje do Champions League qualify for the Champions League
  • If they qualify for the Champions League (last eight) they get another guaranteed £800,000, plus around £180,000 a point.
  • The third-placed team qualifies for the Champions League second qualifying round.
  • Linfield win the championship for the 49th time, and qualify for the Champions League.
  • The fourth placed team has a chance to qualify for the Champions League.
  • Can any club outside the big four finish in the top four and qualify for the Champions League this season?
  • Panathinaikos win the playoffs and qualify for the Champions League.
  • Sparta clinch second place and qualify for the Champions League.
  • Rossiyanka was the championship's runner-up, also qualifying for the Champions League.
  • Bayern eventually finished second, thus qualifying directly for the Champions League in 2009-10.
  • Privately, qualifying for the Champions League, will be the more modest goal.
3. study League = Liga naukowa study League
4. league is named = liga jest nazwana league is named
5. state league is needed = liga państwowa jest potrzebna state league is needed
6. call the League = zwołaj Ligę call the League
(7) appear, register
Kolokacji: 2
(8) found, base, establish
Kolokacji: 4
(9) join, tie
Kolokacji: 3
(11) contest, elect
Kolokacji: 2
(12) resign, retire, give
Kolokacji: 3
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.