ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
(3) big, square, super, large
Kolokacji: 4
(4) national, Jewish, public
Kolokacji: 3
(5) Little, top, low, high
Kolokacji: 4
3. Norwegian Premier League = Norweskie Premier League Norwegian Premier League
4. Austrian Hockey League = Austriacki Hokej Liga Austrian Hockey League
  • Over time some Slovenian teams entered the Austrian Hockey League, and joined in at the playoffs.
  • His last position was coaching for Innsbruck of the Austrian Hockey League.
  • In 42 games in the Austrian Hockey League, Molin scored 50 points with just 24 minutes of penalties against his name.
  • The club was founded in 1947, and won the Austrian Hockey League in 1975 and 1978.
  • He currently plays with Graz 99ers in the Austrian Hockey League.
  • In the team's first season in the Austrian Hockey League the team qualified for last Playoff seed.
  • The Austrian Hockey League was founded in 1922.
  • Norris signed for the Graz 99ers in the Austrian Hockey League for the 2003-04 season.
  • Nolan joined Graz 99ers of the Austrian Hockey League in 2007.
  • He most recently played for the Vienna Capitals in the Austrian Hockey League.
8. Hungarian League = Węgierska Liga Hungarian League
9. Czechoslovak First League = Czechosłowak ekstraklasa Czechoslovak First League
10. Bulgarian Hockey League = Bułgarski Hokej Liga Bulgarian Hockey League
11. Czech league = Czeska liga Czech league
(10) regional, Western
Kolokacji: 2
(11) entire, whole, nationwide
Kolokacji: 3
(13) local, unpredictable
Kolokacji: 2
(14) Russian, Soviet, fellow
Kolokacji: 3
(18) British, Scottish
Kolokacji: 2
(19) Northern, southern
Kolokacji: 2
(20) Greek, Athenian, Hellenic
Kolokacji: 3
(21) Canadian, Mexican
Kolokacji: 2
(22) American, English
Kolokacji: 2
(24) Human, Protective
Kolokacji: 2
(27) indoor, outdoor
Kolokacji: 2
(28) Gaelic, Irish
Kolokacji: 2
(32) Swedish, Danish
Kolokacji: 2
(34) Democratic, Communist
Kolokacji: 2
(35) Latvian, Lithuanian
Kolokacji: 2
(36) original, premier
Kolokacji: 2
(38) established, official
Kolokacji: 2
(39) inaugural, successful
Kolokacji: 2
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.