"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) debut, Federation
Kolokacji: 8
(7) contract, franchise, policy
Kolokacji: 3
(11) manager, coach, instructor
Kolokacji: 3
(13) season, stint
Kolokacji: 6
(16) rule, bylaw
Kolokacji: 2
(17) start, ROCKY
Kolokacji: 2
(19) roster, schedule
Kolokacji: 2
(21) goal, finish, bronze, setup
Kolokacji: 5
(23) president, CLEVELAND
Kolokacji: 2
(27) standing, status, ranking
Kolokacji: 4
(29) fixture, service, uniform
Kolokacji: 3
(32) format, minimum
Kolokacji: 2
(34) Stew
Kolokacji: 2
(35) baseman, NHL
Kolokacji: 4
(36) runner-up, champ
Kolokacji: 3
(37) salary, revenue
Kolokacji: 2
(38) DIAMONDBACKS, a., a, XI
Kolokacji: 4
1. National League ARIZONA DIAMONDBACKS = Państwowa Liga Arizona Grzechotniki Diamentowe National League ARIZONA DIAMONDBACKS
3. Swiss National League a = Szwajcarska Krajowa Liga Swiss National League a
  • One of the first was the Swiss National League A, founded in 1916.
  • Statistics of Swiss National League A in the 1989-1990 football season.
  • Davos play in the Swiss National League A, which is ranked as Europe's sixth best ice hockey league.
  • He played 8 seasons in the Swiss National League A before retiring from hockey.
  • In the 2006-07 season, he made his debut for that club in the Swiss National League A (NLA).
  • In 1989, he was first appointed to the Swiss National League A, in which he served as a linesman during his first three seasons.
  • Swiss National League A:
  • He would go on to play one season in the Swiss National League A in 1978.
  • He is the first player to have played 1000 games in the Swiss National League A and he is not done yet.
  • During the 1989-90 season he played in the Swiss National League A with the ZSC Lions.
4. Scottish League XI = Szkocka Liga XI Scottish League XI
(40) Homer, standard
Kolokacji: 2
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.