KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) debut, Federation
Kolokacji: 8
(7) contract, franchise, policy
Kolokacji: 3
(11) manager, coach, instructor
Kolokacji: 3
(13) season, stint
Kolokacji: 6
(16) rule, bylaw
Kolokacji: 2
(17) start, ROCKY
Kolokacji: 2
(19) roster, schedule
Kolokacji: 2
(21) goal, finish, bronze, setup
Kolokacji: 5
(23) president, CLEVELAND
Kolokacji: 2
(27) standing, status, ranking
Kolokacji: 4
(29) fixture, service, uniform
Kolokacji: 3
(32) format, minimum
Kolokacji: 2
(34) Stew
Kolokacji: 2
(35) baseman, NHL
Kolokacji: 4
(36) runner-up, champ
Kolokacji: 3
(37) salary, revenue
Kolokacji: 2
1. league salary = liga pensja league salary
  • The opportunity wouldn't be available if we had to give a guy a major league salary.
  • Free agency works in baseball, where the average major league salary is almost $580,000.
  • The average league salary is more than $1 million.
  • For the first time since the start of free agency, the average major league salary declined.
  • He will pay dues to the players association and work for the league average salary of $1.4 million.
  • The major league median salary is $350,000, up from $300,000 at the comparable time last season but still below the 1994 figure of $500,000.
  • The figures show that the major league average salary rose by $100,000 for the first time, soaring from $497,254 to $597,537.
  • The minimum minor league salary is increased from $22,700 to $25,000.
  • That means he has to win a job with the Reds to get his $500,000 major league salary.
  • The minimum major league salary was raised from $68,000 to $100,000.
2. league revenue = przychód ligi league revenue
(38) DIAMONDBACKS, a., a, XI
Kolokacji: 4
(40) Homer, standard
Kolokacji: 2
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.