"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) debut, Federation
Kolokacji: 8
(7) contract, franchise, policy
Kolokacji: 3
(11) manager, coach, instructor
Kolokacji: 3
(13) season, stint
Kolokacji: 6
(16) rule, bylaw
Kolokacji: 2
(17) start, ROCKY
Kolokacji: 2
(19) roster, schedule
Kolokacji: 2
(21) goal, finish, bronze, setup
Kolokacji: 5
(23) president, CLEVELAND
Kolokacji: 2
(27) standing, status, ranking
Kolokacji: 4
(29) fixture, service, uniform
Kolokacji: 3
1. National League CHICAGO CUB = Państwowa Liga chicagowskie Młode National League CHICAGO CUB
  • National League CHICAGO CUBS - Named Ed Lynch general manager.
  • National League CHICAGO CUBS - Named Billy Williams first base and outfield defense coach.
  • National League CHICAGO CUBS - Agreed to terms with Matt Connolly, pitcher.
  • National League CHICAGO CUBS - Agreed to terms with Mark Grace, first baseman, on a two-year contract.
  • National League CHICAGO CUBS - Named David Wilder director of minor leagues.
  • National League CHICAGO CUBS - Agreed to terms with Anthony Young, pitcher, on a one-year contract.
  • National League CHICAGO CUBS - Placed Mike Morgan, pitcher, on the 15-day disabled list.
  • National League CHICAGO CUBS - Announced the retirement of Dave Smith, pitcher.
  • National League CHICAGO CUBS - Named Jeff Pentland hitting coach.
  • National League CHICAGO CUBS - Named Jim Hendry director of player development.
2. National League Rookie = Państwowa Liga Nowicjusz National League Rookie
4. American League Rookie = Amerykańska Liga Nowicjusz American League Rookie
5. league newcomer = nowicjusz ligi league newcomer
6. league starter = rozrusznik ligi league starter
(32) format, minimum
Kolokacji: 2
(34) Stew
Kolokacji: 2
(35) baseman, NHL
Kolokacji: 4
(36) runner-up, champ
Kolokacji: 3
(37) salary, revenue
Kolokacji: 2
(38) DIAMONDBACKS, a., a, XI
Kolokacji: 4
(40) Homer, standard
Kolokacji: 2
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.