ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) debut, Federation
Kolokacji: 8
  • The team would then go on to win another league title in 1975.
  • He led the team to the league title in 2003 and 2004.
  • The next season, he led the team to the league title.
  • He also led them to a first ever League title in 2007.
  • However, they have not won a league title for 20 years.
  • They won the league title 2011/12 having only lost one game away from home.
  • It came back in the 1920-1921 season to take the league title for a second time.
  • The team has won the league title in 1982 and 1985.
  • He also helped the team to win the 1987-1988 league title.
  • They won their first league title in the 2009-2010 season.
4. Premier League title = Premier League tytuł Premier League title
5. Ivy League championship = Mistrzostwa z wyższych sfer Ivy League championship
7. Southern League title = Południowa Liga tytuł Southern League title
8. National Hurling League title = Krajowy Irlandzki Hokej na trawie Liga tytuł National Hurling League title
9. league approval = aprobata ligi league approval
(7) contract, franchise, policy
Kolokacji: 3
(11) manager, coach, instructor
Kolokacji: 3
(13) season, stint
Kolokacji: 6
(16) rule, bylaw
Kolokacji: 2
(17) start, ROCKY
Kolokacji: 2
(19) roster, schedule
Kolokacji: 2
(21) goal, finish, bronze, setup
Kolokacji: 5
(23) president, CLEVELAND
Kolokacji: 2
(27) standing, status, ranking
Kolokacji: 4
(29) fixture, service, uniform
Kolokacji: 3
(32) format, minimum
Kolokacji: 2
(34) Stew
Kolokacji: 2
(35) baseman, NHL
Kolokacji: 4
(36) runner-up, champ
Kolokacji: 3
(37) salary, revenue
Kolokacji: 2
(38) DIAMONDBACKS, a., a, XI
Kolokacji: 4
(40) Homer, standard
Kolokacji: 2
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.