ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) debut, Federation
Kolokacji: 8
4. Premier League title = Premier League tytuł Premier League title
5. Ivy League championship = Mistrzostwa z wyższych sfer Ivy League championship
  • Penn has won the Ivy League championship in 1983, 1984, 1986, and 1988.
  • Yale has won four Ivy League championships - 1957, 1962, 1963 and 2002.
  • "Winning the Ivy League championship is the most important thing for us."
  • Penn has won three of the last four Ivy League championships.
  • His 1956 and 1960 teams won the Ivy League championship.
  • Penn has won or shared the Ivy League championship for the last five years.
  • "But two years later, we won the Ivy League championship."
  • He compiled an overall record of 111-63-8, including two Ivy League championships in 1956 and 1960.
  • He enjoyed much greater success with the golf team leading them to eight Ivy League championships.
  • The ultimate goal is to win an Ivy League championship.
7. Southern League title = Południowa Liga tytuł Southern League title
8. National Hurling League title = Krajowy Irlandzki Hokej na trawie Liga tytuł National Hurling League title
9. league approval = aprobata ligi league approval
(7) contract, franchise, policy
Kolokacji: 3
(11) manager, coach, instructor
Kolokacji: 3
(13) season, stint
Kolokacji: 6
(16) rule, bylaw
Kolokacji: 2
(17) start, ROCKY
Kolokacji: 2
(19) roster, schedule
Kolokacji: 2
(21) goal, finish, bronze, setup
Kolokacji: 5
(23) president, CLEVELAND
Kolokacji: 2
(27) standing, status, ranking
Kolokacji: 4
(29) fixture, service, uniform
Kolokacji: 3
(32) format, minimum
Kolokacji: 2
(34) Stew
Kolokacji: 2
(35) baseman, NHL
Kolokacji: 4
(36) runner-up, champ
Kolokacji: 3
(37) salary, revenue
Kolokacji: 2
(38) DIAMONDBACKS, a., a, XI
Kolokacji: 4
(40) Homer, standard
Kolokacji: 2
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.