"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) debut, Federation
Kolokacji: 8
(7) contract, franchise, policy
Kolokacji: 3
(11) manager, coach, instructor
Kolokacji: 3
(13) season, stint
Kolokacji: 6
(16) rule, bylaw
Kolokacji: 2
(17) start, ROCKY
Kolokacji: 2
(19) roster, schedule
Kolokacji: 2
(21) goal, finish, bronze, setup
Kolokacji: 5
(23) president, CLEVELAND
Kolokacji: 2
1. National League West = Państwowa Liga Zachód National League West
2. American League East = Amerykańska Liga Wschód American League East
3. National League East = Państwowa Liga Wschód National League East
4. American League West = Amerykańska Liga Zachód American League West
6. National League CHICAGO = Państwowa Liga Chicago National League CHICAGO
8. National League ARIZONA = Państwowa Liga Arizona National League ARIZONA
10. National League FLORIDA MARLIN = Państwowa Liga Floryda Marlin National League FLORIDA MARLIN
11. League East = Liga Wschód League East
12. league system Argentina = system ligi Argentyna league system Argentina
13. League West = Liga Zachód League West
14. National League COLORADO = Państwowa Liga Kolorado National League COLORADO
15. League Island = Liga Wyspa League Island
16. National League FLORIDA = Państwowa Liga Floryda National League FLORIDA
  • National League FLORIDA MARLINS - Signed Joe Klink, pitcher, to a one-year contract.
  • National League FLORIDA MARLINS - Signed Clemente Nunez, pitcher, to a minor league contract.
  • National League FLORIDA MARLINS - Placed Brian Harvey, pitcher, on the 15-day disabled list.
  • National League FLORIDA MARLINS - Placed OF Cliff Floyd on the 15-day disabled list.
  • National League FLORIDA MARLINS - Activated OF Andre Dawson from the 15-day disabled list.
  • National League FLORIDA MARLINS - Signed Andrew Prater, catcher, to a minor-league contract.
  • National League FLORIDA MARLINS - Activated OF Devon White from the 15-day disabled list.
  • National League FLORIDA MARLINS - Signed OF John Cangelosi to a two-year contract.
  • National League FLORIDA MARLINS - Signed OF Mark Kotsay.
  • National League FLORIDA MARLINS - Placed Bob Natal, catcher, on the 15-day disabled list.
17. Super League Greece = Liga super Grecja Super League Greece
(27) standing, status, ranking
Kolokacji: 4
(29) fixture, service, uniform
Kolokacji: 3
(32) format, minimum
Kolokacji: 2
(34) Stew
Kolokacji: 2
(35) baseman, NHL
Kolokacji: 4
(36) runner-up, champ
Kolokacji: 3
(37) salary, revenue
Kolokacji: 2
(38) DIAMONDBACKS, a., a, XI
Kolokacji: 4
(40) Homer, standard
Kolokacji: 2
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.