ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) debut, Federation
Kolokacji: 8
(7) contract, franchise, policy
Kolokacji: 3
(11) manager, coach, instructor
Kolokacji: 3
(13) season, stint
Kolokacji: 6
(16) rule, bylaw
Kolokacji: 2
(17) start, ROCKY
Kolokacji: 2
(19) roster, schedule
Kolokacji: 2
(21) goal, finish, bronze, setup
Kolokacji: 5
(23) president, CLEVELAND
Kolokacji: 2
1. League Cup = Liga Filiżanka League Cup
2. Rugby League World Cup = Rugby trzynastoosobowe mistrzostwa świata Rugby League World Cup
3. Football League Trophy = Liga piłkarska Trofeum Football League Trophy
4. Football League Cup = Liga piłkarska Filiżanka Football League Cup
6. American League pennant = Amerykańska Liga flaga American League pennant
7. Scottish League Cup = Szkocka Liga Filiżanka Scottish League Cup
9. National League medal = Państwowa Liga medal National League medal
10. National Hurling League medal = Krajowy Irlandzki Hokej na trawie Liga medal National Hurling League medal
12. Premier League Cup = Premier League Filiżanka Premier League Cup
13. league crown = korona ligi league crown
  • That club won the league crown twice, in 1969 and 1973.
  • It's again a two-team race for the league crown but it might be a good one as .
  • His greatest period as a coach was the 1940s, when his Bears won four league crowns.
  • This gave the Yellow Jackets undisputed claim to the league crown.
  • Gérard led the team to the league crown in 1950.
  • This was the fourth time in club history they had successfully defended a league crown.
  • Despite qualifying for the post-season eleven times between 1967 and 1985, the team was unable to win any league crowns.
  • In 2001 she helped the Botasspor squad win the Turkish league crown.
  • They were also pipped for the league crown on the final day of he season on two occasions.
  • His teams claimed a city championship and four league crowns.
14. league award = nagroda ligi league award
15. J. League Cup = J. Liga Filiżanka J. League Cup
(27) standing, status, ranking
Kolokacji: 4
(29) fixture, service, uniform
Kolokacji: 3
(32) format, minimum
Kolokacji: 2
(34) Stew
Kolokacji: 2
(35) baseman, NHL
Kolokacji: 4
(36) runner-up, champ
Kolokacji: 3
(37) salary, revenue
Kolokacji: 2
(38) DIAMONDBACKS, a., a, XI
Kolokacji: 4
(40) Homer, standard
Kolokacji: 2
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.