"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. league wins = liga wygrywa league wins
5. league begins = liga zaczyna się league begins
11. league makes = liga robi league makes
12. league expands = liga rozwija się league expands
13. league goes = liga jeździ league goes
14. league takes = liga honoruje league takes
17. league wants = liga cierpi biedę league wants
18. league runs = liga przeprowadza league runs
21. league operates = liga prowadzi działalność league operates
22. league comes = liga przychodzi league comes
23. league merges = liga łączy się league merges
24. league changes = zmiany ligi league changes
25. league agrees = liga zgadza się league agrees
26. league adopts = liga przyjmuje league adopts
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.