"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
(6) Negro, Gentleman, Bash
Kolokacji: 4
(8) Major, Student, Welfare
Kolokacji: 3
(11) Justice, Temperance
Kolokacji: 2
(12) Voter, Citizen, Suffrage
Kolokacji: 3
(14) Producer, Pioneer, fantasy
Kolokacji: 3
(16) Pacific, Coast, Gulf
Kolokacji: 3
(17) team, Relay
Kolokacji: 2
1. California League = Kalifornia Liga California League
2. Midwest League = Środkowy Zachód Liga Midwest League
3. District League = Region Liga District League
4. FA Premier League = FA Premier League FA Premier League
5. Carolina League = Carolina Liga Carolina League
6. Lancashire League = Hrabstwo Lancashire Liga Lancashire League
7. Florida State League = Floryda państwo Liga Florida State League
8. West Australian Football League = Zachód australijska liga piłkarska West Australian Football League
10. Northwest League = Północny zachód Liga Northwest League
11. District Football League = Region liga piłkarska District Football League
14. Thousand League = Tysiąc Liga Thousand League
15. Ohio League = Ohio Liga Ohio League
16. Yorkshire League = Yorkshire Liga Yorkshire League
17. Arizona Fall League = Arizona Upadek Liga Arizona Fall League
18. United States League = Stany Zjednoczone Liga United States League
19. Arizona League = Arizona Liga Arizona League
20. New England League = Nowa Anglia Liga New England League
  • Justice League of America has been adapted for television numerous times.
  • Justice League of America was a series pilot produced in 1997, but failed to sell.
  • He is then further offered a spot on the new Justice League of America.
  • They were freed by the new Justice League of America.
  • Fire appeared in the Justice League of America television pilot movie.
  • Fortune continued to battle the Justice League of America several times.
  • It would be like the Justice League of America, only without the tights.
  • Afterwards the heroes decide to found the Justice League of America.
  • All tried to perform various assassinations but were stopped by the Justice League of America.
  • In 2010, she joins the Justice League of America.
23. Northeast League = Północny wschód Liga Northeast League
25. North West Counties League = Północny zachód Hrabstwa Liga North West Counties League
26. Wessex League = Wessex Liga Wessex League
28. Texas-Louisiana League = Teksas-Luizjana Liga Texas-Louisiana League
29. outlaw league = liga człowieka wyjętego spod prawa outlaw league
30. Metro League = Metro Liga Metro League
31. AAA league = AAA liga AAA league
(19) Elite
Kolokacji: 2
(24) j., a, S., XI
Kolokacji: 5
(26) Premier, Barclays
Kolokacji: 2
(27) Horizon, Photo
Kolokacji: 2
(28) Frontier, Argentina
Kolokacji: 2
(29) roller, Championship, title
Kolokacji: 3
(30) China, Cup, Pony
Kolokacji: 3
(31) rookie, debut
Kolokacji: 2
(33) Lombard, Macedonian
Kolokacji: 2
(34) John, feeder, Anti-saloon
Kolokacji: 3
(36) Drama, Player, Howard
Kolokacji: 3
(37) Legend, Art
Kolokacji: 2
(38) upstart, New
Kolokacji: 2
(39) Highland, Prairie
Kolokacji: 2
(40) London, Izaak
Kolokacji: 2
(41) Series, Math
Kolokacji: 2
(42) University, New
Kolokacji: 2
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.