Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"leader" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

leader rzeczownik

rzeczownik + leader
Kolokacji: 266
party leader • opposition leader • union leader • business leader • community leader • majority leader • world leader • church leader • ...
leader + rzeczownik
Kolokacji: 5
leader board • leader writer • leader Nikita Khrushchev • leader Mikhail Gorbachev • leader Deng Xiaoping
leader + czasownik
Kolokacji: 366
leader agrees • leader expresses • leader seeks • leader urges • leader warns • leader insists • leader meets • leader criticizes • ...
czasownik + leader
Kolokacji: 175
elect leader • appoint leader • include leaders • invite leaders • leader known • meet leaders • ask one's leaders • tell leaders • ...
przymiotnik + leader
Kolokacji: 530
political leader • Democratic leader • religious leader • military leader • local leader • Soviet leader • spiritual leader • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. Soviet leader = Radziecki przywódca Soviet leader
8. Palestinian leader = Palestyński przywódca Palestinian leader
9. top leader = główny przywódca top leader
13. civic leader = przywódca grupy społecznej, działacz społeczny civic leader
14. black leader = czarnoskóry przywódca black leader
  • Many members of this society went on to become prominent political leaders at the state and national levels.
  • The university is best known for the prominent corporate leaders among its former students.
  • Great Britain sent three prominent military leaders to the area.
  • "He is a prominent Democratic leader in the state," she said.
  • He is known as a very prominent and active Jewish leaders of recent days.
  • However, he has been working as a prominent leader of the parliament.
  • Police also found a hit list of prominent Jewish leaders and politicians.
  • Each time, he was accompanied by prominent leaders or politicians.
  • The wounded man proved to be a prominent political leader.
17. Iraqi leader = Irakijczyk przywódca Iraqi leader
18. European leader = Europejski przywódca European leader
20. Communist leader = Komunistyczny przywódca Communist leader
21. Chinese leader = Chiński przywódca Chinese leader
22. Jewish leader = Żydowski przywódca Jewish leader
23. Muslim leader = Muzułmański przywódca Muslim leader
25. Israeli leader = Izraelski przywódca Israeli leader
26. strong leader = silny przywódca strong leader
27. African leader = Afrykański przywódca African leader
28. future leader = przyszły przywódca future leader
29. foreign leader = zagraniczny przywódca foreign leader
30. all-time leader = wszech czasów przywódca all-time leader
31. charismatic leader = przywódca z charyzmą charismatic leader
32. German leader = Niemiecki przywódca German leader
33. Western leader = Zachodni przywódca Western leader
34. Russian leader = Rosyjski przywódca Russian leader
35. supreme leader = najwyższy przywódca supreme leader
36. Christian leader = Chrześcijański przywódca Christian leader
37. Indian leader = Indyjski przywódca Indian leader
38. corporate leader = dotyczący spółki przywódca corporate leader
39. Serbian leader = Serb przywódca Serbian leader
40. regional leader = regionalny przywódca regional leader
41. influential leader = poważny przywódca influential leader
42. nationalist leader = nacjonalistyczny przywódca nationalist leader
43. Kurdish leader = Kurdyjski przywódca Kurdish leader
44. Korean leader = Koreański przywódca Korean leader
45. longtime leader = longtime przywódca longtime leader
48. revolutionary leader = rewolucyjny przywódca revolutionary leader
49. Libyan leader = Libijczyk przywódca Libyan leader
50. interim leader = tymczasowy przywódca interim leader
51. national leader = krajowy przywódca national leader
53. powerful leader = potężny przywódca powerful leader
55. key leader = kluczowy przywódca key leader
56. new leader = nowy przywódca new leader
57. American leader = Amerykański przywódca American leader
60. natural leader = urodzony przywódca natural leader
61. traditional leader = tradycjonalistyczny przywódca traditional leader
62. popular leader = popularny przywódca popular leader
63. young leader = młody przywódca young leader
64. early leader = wczesny przywódca early leader
65. Iranian leader = Irański przywódca Iranian leader
66. main leader = główny przywódca main leader
67. good leader = dobry przywódca good leader
68. major leader = główny przywódca major leader
69. civilian leader = przywódca cywila civilian leader
70. Shiite leader = Szyita przywódca Shiite leader
71. important leader = ważny przywódca important leader
72. British leader = Brytyjski przywódca British leader
73. French leader = Francuski przywódca French leader
74. Catholic leader = Katolicki przywódca Catholic leader
75. Islamic leader = Islamski przywódca Islamic leader
76. international leader = międzynarodowy przywódca international leader
77. Nazi leader = Nazistowski przywódca Nazi leader
78. only leader = jedyny przywódca only leader
79. Japanese leader = Japoński przywódca Japanese leader
80. Arab leader = Arabski przywódca Arab leader
81. undisputed leader = niekwestionowany przywódca undisputed leader
82. real leader = prawdziwy przywódca real leader
83. civil rights leader = przywódca na rzecz przestrzegania praw obywatelskich civil rights leader
84. terrorist leader = przywódca terrorystyczny terrorist leader
85. moderate leader = przywódca o umiarkowanych poglądach moderate leader
86. true leader = prawdziwy przywódca true leader
87. Protestant leader = Protestancki przywódca Protestant leader
88. militant leader = przywódca bojownika militant leader
89. Cuban leader = Kubański przywódca Cuban leader
90. paramount leader = nadrzędny przywódca paramount leader
91. old leader = stary przywódca old leader
92. female leader = żeński przywódca female leader
93. Hispanic leader = Iberyjski przywódca Hispanic leader
94. Panamanian leader = Panamski przywódca Panamanian leader
95. previous leader = poprzedni przywódca previous leader
96. Turkish leader = Turecki przywódca Turkish leader
97. active leader = aktywny przywódca active leader
98. potential leader = potencjalny przywódca potential leader
99. socialist leader = socjalistyczny przywódca socialist leader
100. overall leader = ogólny przywódca overall leader
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 126
przyimek + leader
Kolokacji: 29
between leaders • including leaders • by leaders • under one's leader • with leaders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.