"law" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

law rzeczownik

rzeczownik + law
Kolokacji: 367
state law • copyright law • tax law • canon law • immigration law • labor law • election law • Jude Law • bankruptcy law • Sharia law • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. state law = prawo stanowe (prawo obowiązujące jedynie w określonym stanie) state law
2. copyright law = prawo własności autorskiej copyright law
  • The 1911 Act made important changes in copyright law and practice.
  • Information about the federal copyright law is also available here.
  • But copyright law was written with a particular form of industry in mind.
  • But in copyright law, almost anything that Congress says goes.
  • The first was a new copyright law passed by Congress in 1976.
  • Copyright law has been in place for hundreds of years and works very well.
  • A director's work is a gray area in copyright law.
  • However, the record company did not break any copyright laws.
  • Copyright law, technology and political culture seem to raise related issues.
  • The association was established in the early 2000s to help pass the country's first copyright law.
3. tax law = prawo podatkowe tax law
4. canon law = prawo kanoniczne canon law
8. rights law = prawa prawo rights law
9. Jude Law = Jude Prawo Jude Law
10. bankruptcy law = prawo postępowania upadłościowego bankruptcy law
11. Sharia law = prawo szariatu (prawo islamu) Sharia law
12. gun law = prawo broni gun law
13. Pennsylvania law = Pensylwania prawo Pennsylvania law
14. patent law = prawo patentowe patent law
15. abortion law = prawo dotyczące przerywania ciąży abortion law
16. privacy law = ochrona danych osobowych privacy law
18. property law = prawo rzeczowe, prawo majątkowe property law
19. California law = Kalifornia prawo California law
20. welfare law = prawo darmowe welfare law
21. traffic law = prawo przewozowe traffic law
22. Texas law = Teksas prawo Texas law
23. US law = USA prawo US law
24. securities law = prawo papierów wartościowych securities law
26. drug law = prawo narkotykowe drug law
27. banking law = prawo bankowe banking law
28. case law = prawo precedensowe case law
29. trade law = prawo handlowe trade law
30. family law = prawo rodzinne family law
31. Florida law = Floryda prawo Florida law
32. church law = prawo kościelne church law
33. business law = prawo handlowe business law
34. marriage law = prawo małżeńskie marriage law
35. city law = prawo miasta city law
36. UK law = Brytyjskie prawo UK law
37. draft law = projekt ustawy draft law
38. education law = prawo oświatowe education law
39. libel law = prawo o zniesławienie libel law
40. tort law = prawo deliktów tort law
41. campaign finance law = kampania ustawa finansowa campaign finance law
42. zoning law = prawo podziału na strefy zoning law
43. EU law = UE prawo EU law
44. health law = prawo zdrowotne health law
45. law of thermodynamics = prawo termodynamiki law of thermodynamics
46. ethics law = etyki prawo ethics law
47. divorce law = prawo rozwodowe divorce law
48. New York law = Prawo Nowego Jorku New York law
49. statute law = prawo pisane statute law
50. law of physics = zasada fizyki law of physics
52. succession law = prawo spadkowe succession law
53. United States law = Prawo Stanów Zjednoczonych United States law
54. law of gravity = prawo przyciągania law of gravity
55. emergency law = ustawa wyjątkowa emergency law
56. law of nature = prawo przyrody law of nature
57. nationality law = ustawa o obywatelstwie nationality law
58. law of motion = prawo ruchu law of motion
59. Jim Crow law = Prawo segregacji rasowej Jim Crow law
60. amnesty law = prawo amnestii amnesty law
61. wage law = prawo płacowe wage law
62. Virginia law = Wirginia prawo Virginia law
63. landmark law = przełomowe prawo landmark law
64. law of war = prawo wojenne law of war
66. Corn Law = Zboże Prawo Corn Law
67. Connecticut law = Connecticut prawo Connecticut law
68. rent law = prawo czynszu rent law
69. Nuremberg Law = Nuremberg Prawo Nuremberg Law
70. state federal law = prawo federalne państwowe state federal law
71. Harvard Law = Harvard Prawo Harvard Law
72. inheritance law = prawo spadkowe inheritance law
73. trademark law = prawo o znakach handlowych trademark law
74. law of England = prawo Anglii law of England
75. New Jersey law = Prawo New Jersey New Jersey law
76. company law = prawo spółek company law
77. media law = prawo medialne media law
78. censorship law = prawo cenzury censorship law
79. counsel law = prawo pełnomocnika procesowego counsel law
80. insurance law = prawo ubezpieczeniowe insurance law
81. Massachusetts law = Massachusetts prawo Massachusetts law
82. sodomy law = penalizacja kontaktów homoseksualnych sodomy law
83. apartheid law = rasistowskie prawo apartheid law
84. protection law = prawo ochrony protection law
85. marijuana law = prawo marihuany marijuana law
86. Cardinal Law = Kardynał Prawo Cardinal Law
88. mining law = prawo górnicze mining law
89. campaign law = prawo kampanii campaign law
90. safety law = prawo bezpieczeństwa safety law
91. death penalty law = prawo kary śmierci death penalty law
92. state local law = prawo miejscowe państwowe state local law
93. Oregon law = Oregon prawo Oregon law
94. Medicare law = Medicare prawo Medicare law
95. segregation law = prawo segregacji segregation law
96. union law = prawo związkowe union law
97. estate law = prawo majątku estate law
98. power law = prawo elektryczne power law
100. press law = prawo prasowe press law
law + rzeczownik
Kolokacji: 141
law firm • law degree • law enforcement • law school • law professor • law practice • law clerk • law partner • law review • law library • ...
law + czasownik
Kolokacji: 216
law requires • law allows • law prohibits • law governing • law applies • law forbids • law banning • law regulating • law limits • ...
czasownik + law
Kolokacji: 170
study law • practice law • enact laws • teach law • maintain law • law designed • adopt laws • impose law • establish law • create laws • ...
przymiotnik + law
Kolokacji: 344
federal law • international law • current law • martial law • criminal law • common law • local law • Islamic law • constitutional law • ...
przyimek + law
Kolokacji: 37
into law • by law • under law • of law • behind law • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.