Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"law" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

law rzeczownik

rzeczownik + law
Kolokacji: 367
state law • copyright law • tax law • canon law • immigration law • labor law • election law • Jude Law • bankruptcy law • Sharia law • ...
law + rzeczownik
Kolokacji: 141
law firm • law degree • law enforcement • law school • law professor • law practice • law clerk • law partner • law review • law library • ...
law + czasownik
Kolokacji: 216
law requires • law allows • law prohibits • law governing • law applies • law forbids • law banning • law regulating • law limits • ...
czasownik + law
Kolokacji: 170
study law • practice law • enact laws • teach law • maintain law • law designed • adopt laws • impose law • establish law • create laws • ...
przymiotnik + law
Kolokacji: 344
federal law • international law • current law • martial law • criminal law • common law • local law • Islamic law • constitutional law • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. federal law = prawo federalne (prawo obowiązujące na terenie całego kraju) federal law
  • Like making one more thing against federal law will do anything about the problem she thought.
  • New York has gone further than many other school systems in following the federal law.
  • But the federal law gives schools just three years to do the job.
  • We believe this should be the case under federal and state law.
  • Such a policy would require a change in federal law.
  • I could be wrong, but then, name the federal law.
  • It was the first legal challenge to the federal law by a state.
  • The other sports feel they don't need a federal law to deal with drugs.
  • The state has kept them for two years, as federal law requires.
  • How could this be written into federal law without a big public policy debate?
3. current law = bieżące prawo current law
4. martial law = stan wojenny martial law
8. local law = prawo lokalne, prawo miejscowe local law
9. Islamic law = prawo islamskie, szariat Islamic law
10. constitutional law = prawo konstytucyjne constitutional law
12. Jewish law = Żydowskie prawo Jewish law
13. natural law = wrodzone poczucie sprawiedliwości, wrodzone poczucie prawości natural law
14. strict law = surowe prawo strict law
15. applicable law = prawo właściwe applicable law
16. electoral law = prawo wyborcze electoral law
17. basic law = ustawa zasadnicza basic law
18. Roman law = prawo cywilne Roman law
20. customary law = prawo zwyczajowe customary law
21. domestic law = prawo krajowe domestic law
23. Canadian law = Prawo kanadyjskie Canadian law
24. humanitarian law = prawo humanitarysty humanitarian law
26. tough law = twarde prawo tough law
28. restrictive law = prawo restrykcyjne restrictive law
29. similar law = podobne prawo similar law
30. English law = Angielskie prawo English law
31. physical law = prawo fizyki physical law
32. religious law = prawo kościelne religious law
33. American law = Amerykańskie prawo American law
34. national law = prawo krajowe, ustawodawstwo krajowe national law
35. public law = prawo publiczne public law
36. British law = Brytyjskie prawo British law
37. German law = Prawo niemieckie German law
38. French law = Prawo francuskie French law
39. military law = zasady wojskowe military law
41. old law = prawo poprzednio obowiązujące old law
42. European law = prawo europejskie European law
43. general law = przepis ogólny general law
44. commercial law = prawo handlowe commercial law
45. special law = prawo szczególne, specjalna ustawa special law
46. anti-piracy US law = anty-piractwo USA prawo anti-piracy US law
47. private law = prawo prywatne private law
48. ancient law = pradawne prawo ancient law
49. anti-discrimination law = antydyskryminacyjne prawo anti-discrimination law
50. penal law = prawo karne penal law
51. dietary law = żywieniowe prawo dietary law
52. different law = inne prawo different law
53. universal law = prawo uniwersalne universal law
54. strong law = silne prawo strong law
55. Israeli law = Izraelskie prawo Israeli law
56. specific law = określone prawo specific law
58. Chinese law = Chińskie prawo Chinese law
59. moral law = prawo moralne moral law
60. traditional law = tradycyjne prawo traditional law
61. human rights law = prawa człowieka prawo human rights law
62. good law = dobre prawo good law
63. relevant law = mające znaczenie prawo relevant law
64. unwritten law = prawo niepisane unwritten law
65. intellectual property law = prawo własności intelektualnej intellectual property law
66. Italian law = Prawo włoskie Italian law
68. Australian law = Australijskie prawo Australian law
69. present law = niniejsze prawo present law
70. stringent law = surowe prawo stringent law
71. certain law = pewne prawo certain law
72. municipal law = prawo komunalne municipal law
73. Japanese law = Japońskie prawo Japanese law
74. Russian law = Rosyjskie prawo Russian law
75. African law = Afrykańskie prawo African law
76. modern law = prawo nowożytne modern law
77. Indian law = Prawo indyjskie Indian law
78. original law = prawo pierwszeństwa, prawo pierwotne original law
79. previous law = poprzednie prawo previous law
80. divine law = prawo boskie divine law
81. Soviet law = Radzieckie prawo Soviet law
82. Mexican law = Meksykańskie prawo Mexican law
83. bad law = złe prawo bad law
84. racial law = rasowe prawo racial law
85. Spanish law = Prawo hiszpańskie Spanish law
86. Swiss law = Prawo szwajcarskie Swiss law
87. provincial law = prawo prowincjusza provincial law
88. recent law = niedawne prawo recent law
89. only law = jedyne prawo only law
90. secular law = świeckie prawo secular law
91. ecclesiastical law = prawo wyznaniowe ecclesiastical law
92. tribal law = plemienne prawo tribal law
93. discriminatory law = dyskryminacyjne prawo discriminatory law
94. high law = wysokie prawo high law
95. blue law = prawo zakazujące rozrywki i biznesu w niedzielę blue law
96. early law = wczesne prawo early law
97. harsh law = surowe prawo harsh law
98. Dutch law = Prawo holenderskie Dutch law
99. immutable law = nieodwołalne prawo immutable law
100. anti-trust law = antytrustowe prawo anti-trust law
przyimek + law
Kolokacji: 37
into law • by law • under law • of law • behind law • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.