"launch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

launch czasownik

launch + rzeczownik
Kolokacji: 86
launch missiles • launch satellites • launch raids • launch rockets • launch one's career • launch several services • launch an offensive • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
3. launch raids = wypady wystrzelenia launch raids
4. launch rockets = rakiety wystrzelenia launch rockets
13. launch a campaign = rozpocząć kampanię, uruchamiać kampanię, realizować kampanię launch a campaign
14. launch a website = wprowadź na rynek serwis internetowy launch a website
16. launch a series = wprowadź na rynek serię launch a series
18. launch a strike = wprowadź na rynek strajk launch a strike
20. launch Africa delay = wystrzelenie Afryka opóźnienie launch Africa delay
21. launch a war = wprowadź na rynek wojnę launch a war
22. launch an appeal = rozpocznij akcję charytatywną launch an appeal
23. launch a project = rozpocznij realizację projektu launch a project
25. launch fund-raising drive = kwestowanie wystrzelenia jazda launch fund-raising drive
26. launch a line = wprowadź na rynek linię launch a line
27. launch one's album = wystrzelenie czyjś album launch one's album
29. launch applications = podania wystrzelenia launch applications
30. launch a product = wprowadzić produkt na rynek, wypuścić produkt na rynek launch a product
31. launch the Accountability funding = wprowadzać na rynek Odpowiedzialność finansowanie launch the Accountability funding
32. launch action = działanie wystrzelenia launch action
34. launch aircraft = samolot wystrzelenia launch aircraft
czasownik + launch
Kolokacji: 22
help launch • plan to launch • prepare to launch • decide to launch • used to launch • ...
launch + przyimek
Kolokacji: 47
launch into • launch against • launch by • launched from • launched in • ...
launch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 36
officially launched • successfully launched • originally launched • later launch • formally launched • newly launched • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.