GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"late" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

late przymiotnik

late + rzeczownik
Kolokacji: 831
late afternoon • late summer • late night • late August • late September • late October • late version • Late Show • late May • late July • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. late August = późny sierpień late August
7. late October = późny październik late October
8. late version = późna wersja late version
10. late May = późny maj late May
11. late July = późny lipiec late July
12. late June = późny czerwiec late June
13. late November = późny listopad late November
14. late January = późny styczeń late January
15. late spring = spóźniona sprężyna late spring
16. late December = późny grudzień late December
17. late April = późny kwiecień late April
18. late update = późna aktualizacja late update
19. late March = późny marzec late March
20. late album = spóźniony album late album
21. late February = późny luty late February
22. late husband = zmarły mąż late husband
23. late book = spóźniona książka late book
24. late development = spóźnione rozwinięcie late development
25. late teen = późny dla nastolatków late teen
26. late report = późny raport late report
27. late stage = późny etap late stage
28. late round = późno naokoło late round
29. late quarter = późny kwartał late quarter
30. late edition = spóźnione wydanie late edition
31. late technology = spóźniona technika late technology
32. late addition = spóźnione dodanie late addition
33. late fall = późna jesień late fall
34. late release = późne zwolnienie late release
35. late evening = późny wieczór late evening
36. late example = nocny przykład late example
37. late date = późna data late date
38. late winter = późna zima late winter
39. late novel = późna powieść late novel
40. late arrival = późny przyjazd late arrival
41. late issue = późna kwestia late issue
42. late autumn = późna jesień late autumn
43. late attempt = spóźniona próba late attempt
45. late poll = badanie tworzone na podstawie częściowych wyników z losowych lokali wyborczych, badanie late poll, sondaż oparty na wynikach losowych komisji wyborczych late poll
46. late move = spóźniony ruch late move
47. late Wednesday = późna środa late Wednesday
49. late Thursday = późny czwartek late Thursday
50. late proposal = spóźniona propozycja late proposal
51. late episode = nocne wydarzenie late episode
52. late trend = późna tendencja late trend
53. late start = późny początek late start
54. late chapter = późny rozdział late chapter
55. late entry = zmarły uczestnik late entry
56. late research = spóźnione badania late research
57. late movie = nocny film late movie
59. late incarnation = późna inkarnacja late incarnation
60. late twist = późny skręt late twist
61. late installment = późna rata late installment
62. late survey = spóźnione badanie late survey
63. late figure = spóźniona figura late figure
64. late trading = spóźniony handel late trading
65. late effort = późny wysiłek late effort
66. late film = nocny film late film
67. late Friday = późny piątek late Friday
68. late project = późny projekt late project
69. late model = zmarły model late model
70. late Tuesday = późny wtorek late Tuesday
71. late charge = późna opłata late charge
72. late data = późne dane late data
73. late father = zmarły ojciec late father
74. late hour = późna godzina late hour
75. late wife = zmarła żona late wife
76. late morning = przedpołudnie late morning
77. late plan = późny plan late plan
78. late works = późny pracuje late works
79. late sign = spóźniony znak late sign
80. late attack = spóźniony atak late attack
81. late payment = opóźniona płatność late payment
82. late offer = późna oferta late offer
83. late style = późny styl late style
84. Late Comment = Późny Komentarz Late Comment
85. late work = późna praca late work
86. late mother = zmarła matka late mother
87. late generation = późna generacja late generation
89. late result = późny wynik late result
90. late Monday = późny poniedziałek late Monday
91. late story = późna historia late story
92. late change = zmiana w ostatniej chwili late change
93. late goal = późny cel late goal
94. late job = spóźniona praca late job
95. late year = późny rok late year
96. late bid = późna oferta late bid
98. late knowledge = późna wiedza late knowledge
99. late brother = zmarły brat late brother
100. late must-read information = późne informacje książki, którą trzeba przeczytać late must-read information
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 149
czasownik + late
Kolokacji: 9
arrive late • come late • realize late • run late • sleep late • ...
przysłówek + late
Kolokacji: 14
relatively late • far too late • fairly late • comparatively late • fashionably late • ...
late + przyimek
Kolokacji: 10
late for • late on • late from • late in • late at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.