KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"language" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

language rzeczownik

rzeczownik + language
Kolokacji: 112
body language • programming language • sign language • Bantu language • assembly language • minority language • ...
language + rzeczownik
Kolokacji: 164
language barrier • language skill • language art • language teacher • language newspaper • language version • language class • ...
language + czasownik
Kolokacji: 96
language uses • language includes • language speaks • language makes • language belongs • language comes • language allows • ...
czasownik + language
Kolokacji: 144
language spoken • contain language • use language • study languages • include language • language called • speak as a language • ...
przymiotnik + language
Kolokacji: 471
foreign language • official language • native language • English language • French language • common language • modern language • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
7. common language = język uniwersalny common language
8. modern language = język nowożytny modern language
17. primary language = główny język primary language
19. Slavic language = język słowiański Slavic language
22. Germanic language = język należący do grupy języków germańskich Germanic language
24. literary language = język literacki literary language
25. foul language = rynsztokowy język, wulgarny język foul language
26. offensive language = obraźliwe słownictwo offensive language
30. universal language = ogólny język universal language
31. Austronesian language = język austronezyjski Austronesian language
35. original language = język oryginalny (dzieła) original language
38. separate language = oddzielny język separate language
40. musical language = muzyczny język musical language
41. distinct language = wyraźny język distinct language
42. dominant language = dominujący język dominant language
43. formal language = język formalny formal language
44. local language = miejscowy język local language
47. simple language = prosty język simple language
48. new language = nowy język new language
49. regional language = regionalny język regional language
50. standard language = norma językowa standard language
51. related language = powiązany język related language
52. national language = język narodowy national language
53. main language = główny język main language
54. only language = jedyny język only language
56. major language = główny język major language
57. extinct language = język wymarły extinct language
60. Best Language = Najlepszy Język Best Language
61. Dutch language = Język niderlandzki Dutch language
62. specific language = określony język specific language
63. Semitic language = język semicki Semitic language
64. similar language = podobny język similar language
66. bad language = ordynarne słownictwo bad language
67. Hebrew language = Język hebrajski Hebrew language
68. Latin language = Łaciński język Latin language
70. international language = międzynarodowy język international language
72. Portuguese language = Portugalski język Portuguese language
73. Persian language = Perski język Persian language
74. vernacular language = język w języku narodowym vernacular language
75. Celtic language = Celtycki język Celtic language
76. strange language = dziwny język strange language
77. written language = język pisany written language
80. technical language = język fachowy technical language
81. everyday language = zwykły język everyday language
82. Ukrainian language = Ukrainiec język Ukrainian language
83. single language = jeden język single language
84. dead language = martwy język (np. łacina) dead language
86. harsh language = ostre słowa harsh language
88. traditional language = tradycyjny język traditional language
89. high-level language = język wysokiego poziomu high-level language
91. Finnish language = Fiński język Finnish language
92. vulgar language = dosadne słownictwo vulgar language
93. Australian language = Australijski język Australian language
95. abusive language = zniewagi, obelżywe słowa abusive language
97. harmonic language = język harmonicznej harmonic language
98. Malay language = Malajczyk język Malay language
99. unknown language = nieznany język unknown language
100. Czech language = Język czeski Czech language
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 103
przyimek + language
Kolokacji: 28
between languages • through language • of language • including language • about language • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.