"land" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

land rzeczownik

rzeczownik + land
Kolokacji: 113
farm land • crown land • forest land • Waste Land • pasture land • park land • state land • fantasy land • TV Land • village land • ...
land + rzeczownik
Kolokacji: 216
land snail • land use • land mine • land Grant • land mass • Land Management • land reform • land owner • Land Rover • ...
land + czasownik
Kolokacji: 100
land belongs • land surrounding • land rises • land lies • land lays • land falls • land includes • land goes • land passes • land begins • ...
czasownik + land
Kolokacji: 184
buy land • purchase land • acquire land • donate land • seize land • grant land • land controlled • reach land • land held • include land • ...
przymiotnik + land
Kolokacji: 378
agricultural land • public land • native land • arable land • dry land • private land • forested land • fertile land • foreign land • flat land • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 92
1. agricultural land = użytki, tereny rolnicze agricultural land
2. public land = teren publiczny public land
5. dry land = suchy ląd dry land
6. private land = teren prywatny private land
7. forested land = zalesiona ziemia forested land
10. flat land = mieszkanie ziemia flat land
11. strange land = dziwna ziemia strange land
12. surrounding land = otaczając ziemię surrounding land
13. federal land = federalna ziemia federal land
14. promised land = obiecana ziemia promised land
15. vacant land = wolna ziemia vacant land
16. undeveloped land = nieuprawna ziemia undeveloped land
17. distant land = daleka ziemia distant land
18. tribal land = plemienna ziemia tribal land
19. Indian land = Indyjska ziemia Indian land
20. ancestral land = rodowa ziemia ancestral land
21. barren land = jałowa ziemia barren land
22. open land = otwarta ziemia open land
24. new land = nowa ziemia new land
25. rich land = żyzna ziemia rich land
26. adjacent land = granicząca ziemia adjacent land
27. available land = dostępna powierzchnia available land
28. common land = teren ogólnie dostępny common land
29. wild land = dzika ziemia wild land
30. free land = wolna ziemia free land
31. high land = wysoka ziemia high land
32. good land = dobra ziemia good land
33. impressive land = imponująca ziemia impressive land
34. vast land = olbrzymia ziemia vast land
36. traditional land = tradycyjna ziemia traditional land
37. empty land = pusta ziemia empty land
38. low land = nisko położona ziemia low land
39. ancient land = starożytna ziemia ancient land
40. green land = zielona ziemia green land
41. rural land = sielska ziemia rural land
42. Palestinian land = Palestyńska ziemia Palestinian land
43. irrigated land = nawodniona ziemia irrigated land
44. northern land = północna ziemia northern land
45. unknown land = nieznana ziemia unknown land
46. arid land = wysuszona ziemia arid land
47. occupied land = zajęta ziemia occupied land
48. holy land = święta ziemia holy land
49. beautiful land = piękna ziemia beautiful land
50. city-owned land = ziemia należąca do miasto city-owned land
51. best land = najlepsza ziemia best land
52. great land = wielka ziemia great land
53. cheap land = tania ziemia cheap land
54. whole land = cała ziemia whole land
55. industrial land = teren przemysłowy industrial land
56. extensive land = rozległa ziemia extensive land
57. far land = daleko ziemia far land
58. nearby land = pobliska ziemia nearby land
59. remaining land = pozostająca ziemia remaining land
60. wooded land = porośnięta lasem ziemia wooded land
61. coastal land = nadbrzeżna ziemia coastal land
62. protected land = chroniona ziemia protected land
63. marshy land = błotnista ziemia marshy land
64. suitable land = odpowiednia ziemia suitable land
65. American land = Amerykańska ziemia American land
66. poor land = biedna ziemia poor land
67. low-lying land = obszar nisko położony, obszar nizinny low-lying land
68. adjoining land = przylegając do ziemi adjoining land
69. eastern land = wschodnia ziemia eastern land
70. valuable land = cenna ziemia valuable land
71. state-owned land = państwowa ziemia state-owned land
72. communal land = grunty komunalne communal land
73. Muslim land = Muzułmańska ziemia Muslim land
74. productive land = urodzajna ziemia productive land
75. prime land = najlepsza ziemia rolna prime land
76. unused land = nieużywana ziemia unused land
77. old land = stara ziemia old land
78. sacred land = święta ziemia sacred land
79. German land = Niemiecka ziemia German land
80. total land = całkowita ziemia total land
82. southern land = południowa ziemia southern land
83. Happy Land = Szczęśliwa Ziemia Happy Land
84. pleasant land = przyjemna ziemia pleasant land
85. unproductive land = jałowa ziemia unproductive land
86. marginal land = grunty marginalne marginal land
87. dark land = ciemna ziemia dark land
88. large land = duża ziemia large land
89. far-off land = daleka ziemia far-off land
90. disputed land = ziemia zgłoszono pretensje disputed land
91. exotic land = oryginał ziemia exotic land
92. original land = oryginalna ziemia original land
przyimek + land
Kolokacji: 35
onto land • over land • on land • of land • including land • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.