"ladder" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ladder rzeczownik

rzeczownik + ladder
Kolokacji: 28
rope ladder • fish ladder • career ladder • metal ladder • steel ladder • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. rope ladder = drabina sznurowa rope ladder
2. fish ladder = przepławka (budowla rzeczna mająca umożliwić rybom wędrówkę wzdłuż rzeki) fish ladder
3. career ladder = drabina kariery career ladder
4. metal ladder = metalowa drabina metal ladder
ladder + rzeczownik
Kolokacji: 7
Ladder Company • ladder match • ladder truck • ladder rung • ladder frame • ...
ladder + czasownik
Kolokacji: 13
ladder leading • ladder reaches • ladder leaning • ladder hangs • ladder climbs • ...
czasownik + ladder
Kolokacji: 10
climb the ladder • use a ladder • descend the ladder • ladder rung • ladder attached • ...
przymiotnik + ladder
Kolokacji: 31
corporate ladder • social ladder • economic ladder • wooden ladder • long ladder • ...
przyimek + ladder
Kolokacji: 8
up the ladder • down the ladder • on the ladder • of the ladder • to the ladder • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.