"known" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

known przymiotnik

known + rzeczownik
Kolokacji: 327
known species • known world • known fact • known example • known universe • known case • known member • known appearance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. known species = znany gatunek known species
2. known world = znany świat known world
3. known fact = znany fakt known fact
4. known example = znany przykład known example
5. known universe = znany wszechświat known universe
6. known case = znany przypadek known case
7. known member = znany członek known member
8. known appearance = znany wygląd known appearance
9. known cause = znany powód known cause
10. known works = znany pracuje known works
11. known planet = znana planeta known planet
12. known quantity = znana ilość known quantity
13. known history = znana historia known history
14. known specimen = znany okaz known specimen
15. known cure = znana metoda leczenia known cure
16. known site = znane miejsce known site
17. known work = znana praca known work
18. known source = znane źródło known source
19. known copy = znana kopia known copy
20. known record = znany zapis known record
21. known risk = znane ryzyko known risk
22. known child = znane dziecko known child
23. known population = znana populacja known population
24. known instance = znany przypadek known instance
25. known address = znany adres known address
26. known effect = znany efekt known effect
27. known form = znana forma known form
28. known space = znana przestrzeń known space
29. known way = znana droga known way
30. known location = znana lokalizacja known location
31. known galaxy = znana galaktyka known galaxy
32. known recording = znane nagrywanie known recording
33. known reference = znane odniesienie known reference
34. known name = znane imię known name
35. known grave = znany grób known grave
36. known survivor = znany ocalały known survivor
37. known function = znana funkcja known function
38. known problem = znany problem known problem
39. known group = znana grupa known group
40. known artist = znany artysta known artist
41. known carcinogen = znany czynnik rakotwórczy known carcinogen

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.