ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"knife" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

knife rzeczownik

rzeczownik + knife
Kolokacji: 58
kitchen knife • hunting knife • pocket knife • Army knife • butcher knife • utility knife • putty knife • Bowie knife • steak knife • ...
knife + rzeczownik
Kolokacji: 29
knife blade • knife wound • knife edge • knife fight • knife point • ...
knife + czasownik
Kolokacji: 68
knife cuts • knife goes • knife flashes • knife falls • knife comes • ...
czasownik + knife
Kolokacji: 53
throw knives • draw one's knife • take out one's knife • arm with knives • make knives • pull a knife • carry a knife • hold a knife • ...
przymiotnik + knife
Kolokacji: 70
sharp knife • long knife • small knife • large knife • Swiss Army knife • big knife • bloody knife • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. sharp knife = ostry nóż sharp knife
2. long knife = zamachowiec, morderca, zabójca long knife
  • One man already had what looked to be a long knife in his hand.
  • A woman stood behind him, a long knife ready in her hand.
  • A heavy set figure, too old to be a student, was running toward her with a long knife in his right hand.
  • She had not seen the long knife during the fighting.
  • The hand with the long knife dropped to his side.
  • The man, who had a long knife in his hand, fell back.
  • I want you to go to the kitchen and find any long knives.
  • One of the men was still cleaning his long knife in the ground.
  • Quickly she went to the shed and came back out with a long knife.
  • They each had a hand on a long knife at their belts.
3. small knife = niewielki nóż small knife
4. large knife = duży nóż large knife
5. Swiss Army knife = szwajcarski scyzoryk Swiss Army knife
6. big knife = duży nóż big knife
7. bloody knife = krwawiący nóż bloody knife
8. folding knife = składając nóż folding knife
9. little knife = mało noża little knife
10. curved knife = zagięty nóż curved knife
11. hot knife = gorący nóż hot knife
12. heavy knife = ciężki nóż heavy knife
przyimek + knife
Kolokacji: 13
under the knife • with a knife • on the knife • of the knife • for the knife • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.