"kind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kind rzeczownik

rzeczownik + kind
Kolokacji: 196
kind of municipality • hell kind • kind of thing • kind of stuff • kind of guy • kind of person • kind of joke • kind of reaction • ...
kind + rzeczownik
Kolokacji: 20
kind word • kind man • kind heart • kind offer • kind permission • ...
kind + czasownik
Kolokacji: 72
kind happens • kind comes • kind makes • kind goes • kind takes • kind says • kind gets • kind uses • kind exists • kind seems • ...
czasownik + kind
Kolokacji: 111
want what kind • include kinds • contain several kinds • wear some kind • cause all kinds • respond in kind • need some kind • ...
przymiotnik + kind
Kolokacji: 86
different kind • certain kind • particular kind • right kind • special kind • new kind • wrong kind • bad kind • specific kind • only kind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
3. particular kind = szczególny rodzaj particular kind
4. new kind = nowy rodzaj new kind
5. special kind = szczególny rodzaj special kind
6. right kind = prawy rodzaj right kind
7. wrong kind = zły rodzaj wrong kind
8. bad kind = kiepski rodzaj bad kind
9. specific kind = określony rodzaj specific kind
10. only kind = jedyny rodzaj only kind
11. best kind = najlepszy rodzaj best kind
12. strange kind = dziwny rodzaj strange kind
13. similar kind = podobny rodzaj similar kind
14. common kind = wspólny rodzaj common kind
15. peculiar kind = dziwny rodzaj peculiar kind
16. human kind = ludzki rodzaj human kind
17. old-fashioned kind = staromodny rodzaj old-fashioned kind
18. good kind = dobry rodzaj good kind
19. old kind = stary rodzaj old kind
20. funny kind = zabawny rodzaj funny kind
21. usual kind = zwykły rodzaj usual kind
22. rare kind = rzadki rodzaj rare kind
przyimek + kind
Kolokacji: 21
of one's kind • among one's kind • between kinds • without any kind • under some kind • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.