ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"juice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

juice rzeczownik

rzeczownik + juice
Kolokacji: 49
fruit juice • lime juice • orange juice • apple juice • grape juice • tomato juice • grapefruit juice • cranberry juice • pan juice • ...
juice + rzeczownik
Kolokacji: 14
juice bar • juice drink • juice box • juice glass • juice concentrate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) bar, Newton, extractor
Kolokacji: 3
1. juice drink = napój soku juice drink
2. juice concentrate = sok koncentrować się juice concentrate
3. juice mixture = mieszanka soku juice mixture
4. juice orange = sok sok pomarańczowy juice orange
(4) future, maker
Kolokacji: 2
juice + czasownik
Kolokacji: 13
juice flowing • juice runs • juice contains • juice drips • juice makes • ...
czasownik + juice
Kolokacji: 26
drink juice • add juice • squeeze juice • get one's juices • combine juice • ...
przymiotnik + juice
Kolokacji: 36
fresh juice • creative juice • digestive juice • sweet juice • fresh-squeezed juice • ...
przyimek + juice
Kolokacji: 8
with juice • of juice • in juice • for juice • to juice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.