Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"juice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

juice rzeczownik

rzeczownik + juice
Kolokacji: 49
fruit juice • lime juice • orange juice • apple juice • grape juice • tomato juice • grapefruit juice • cranberry juice • pan juice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(3) pan, tablespoon
Kolokacji: 2
1. pan juice = sok garnka pan juice
2. tablespoon juice = sok łyżki stołowej tablespoon juice
(4) cooking, pickle, Pimp
Kolokacji: 3
(5) meat, clam, coconut
Kolokacji: 3
(7) cane, poppy, onion, garlic
Kolokacji: 4
(8) Tropicana
Kolokacji: 1
juice + rzeczownik
Kolokacji: 14
juice bar • juice drink • juice box • juice glass • juice concentrate • ...
juice + czasownik
Kolokacji: 13
juice flowing • juice runs • juice contains • juice drips • juice makes • ...
czasownik + juice
Kolokacji: 26
drink juice • add juice • squeeze juice • get one's juices • combine juice • ...
przymiotnik + juice
Kolokacji: 36
fresh juice • creative juice • digestive juice • sweet juice • fresh-squeezed juice • ...
przyimek + juice
Kolokacji: 8
with juice • of juice • in juice • for juice • to juice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.