"juice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

juice rzeczownik

rzeczownik + juice
Kolokacji: 49
fruit juice • lime juice • orange juice • apple juice • grape juice • tomato juice • grapefruit juice • cranberry juice • pan juice • ...
juice + rzeczownik
Kolokacji: 14
juice bar • juice drink • juice box • juice glass • juice concentrate • ...
juice + czasownik
Kolokacji: 13
juice flowing • juice runs • juice contains • juice drips • juice makes • ...
czasownik + juice
Kolokacji: 26
drink juice • add juice • squeeze juice • get one's juices • combine juice • ...
przymiotnik + juice
Kolokacji: 36
fresh juice • creative juice • digestive juice • sweet juice • fresh-squeezed juice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. creative juice = twórczy sok creative juice
2. digestive juice = sok trawienny digestive juice
3. gastric juice = kwas żołądkowy gastric juice
4. fermented juice = poddany fermentacji sok fermented juice
5. bottled juice = rozlany do butelek sok bottled juice
6. vital juice = sok niezbędny do życia vital juice
7. organic juice = sok ze zwierząt hodowanych metodami naturalnymi organic juice
(5) red, orange, purple, green
Kolokacji: 4
(6) extra, excess
Kolokacji: 2
przyimek + juice
Kolokacji: 8
with juice • of juice • in juice • for juice • to juice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.