ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"juice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

juice rzeczownik

rzeczownik + juice
Kolokacji: 49
fruit juice • lime juice • orange juice • apple juice • grape juice • tomato juice • grapefruit juice • cranberry juice • pan juice • ...
juice + rzeczownik
Kolokacji: 14
juice bar • juice drink • juice box • juice glass • juice concentrate • ...
juice + czasownik
Kolokacji: 13
juice flowing • juice runs • juice contains • juice drips • juice makes • ...
czasownik + juice
Kolokacji: 26
drink juice • add juice • squeeze juice • get one's juices • combine juice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(1) drink, sip, eat, use
Kolokacji: 4
2. get one's juices = dostawać czyjś soki get one's juices
3. make juice = marki sok make juice
4. stir in juice = wmieszaj sok stir in juice
5. produce juice = wyprodukuj sok produce juice
6. release one's juices = zwolnienie czyjś soki release one's juices
7. stir the juices = zamieszaj soki stir the juices
8. spill juice = sok rozlania spill juice
9. juice pressed = sok naciskał juice pressed
(5) wipe, whisk
Kolokacji: 2
przymiotnik + juice
Kolokacji: 36
fresh juice • creative juice • digestive juice • sweet juice • fresh-squeezed juice • ...
przyimek + juice
Kolokacji: 8
with juice • of juice • in juice • for juice • to juice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.