"juice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

juice rzeczownik

rzeczownik + juice
Kolokacji: 49
fruit juice • lime juice • orange juice • apple juice • grape juice • tomato juice • grapefruit juice • cranberry juice • pan juice • ...
juice + rzeczownik
Kolokacji: 14
juice bar • juice drink • juice box • juice glass • juice concentrate • ...
juice + czasownik
Kolokacji: 13
juice flowing • juice runs • juice contains • juice drips • juice makes • ...
czasownik + juice
Kolokacji: 26
drink juice • add juice • squeeze juice • get one's juices • combine juice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
4. get one's juices = dostawać czyjś soki get one's juices
5. combine juice = sok kombajnu combine juice
  • Combine lemon juice, 1 cup sugar and corn syrup in small saucepan.
  • Combine the apple brandy and juice in a glass.
  • In a large bowl, combine the tomato, garlic, olive oil and lemon juice.
  • In a small saucepan, combine lemon juice and 1/4 cup of sugar.
  • In a heavy saucepan, combine the sugar and orange juice.
  • Combine the scallops, lemon juice and white pepper in a large glass bowl.
  • In a small saucepan, combine apricot pieces and orange juice.
  • Combine the oil, lemon juice and capers in a shallow bowl.
  • In a medium mixing bowl, combine the hot sauce and lemon juice.
  • In a mixing bowl, combine garlic, lemon juice and 1 teaspoon salt.
6. make juice = marki sok make juice
7. sip juice = sok łyku sip juice
przymiotnik + juice
Kolokacji: 36
fresh juice • creative juice • digestive juice • sweet juice • fresh-squeezed juice • ...
przyimek + juice
Kolokacji: 8
with juice • of juice • in juice • for juice • to juice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.