BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"journey" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

journey rzeczownik

rzeczownik + journey
Kolokacji: 40
return journey • train journey • mile journey • life journey • day journey • ...
journey + rzeczownik
Kolokacji: 7
journey time • journey north • journey west • Journey Planner • journey home • ...
journey + czasownik
Kolokacji: 31
journey begins • journey takes • journey ends • Allergies Journey could • journey continues • ...
czasownik + journey
Kolokacji: 56
begin one's journey • continue one's journey • complete one's journey • start one's journey • resume one's journey • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
2. continue one's journey = kontynuować czyjś podróż continue one's journey
4. start one's journey = zaczynać czyjś podróż start one's journey
5. resume one's journey = rusz w dalszą drogę resume one's journey
8. set out on a journey = wyrusz w podróż wyprawę set out on a journey
  • Why do you want to make a difficult journey for such a little thing?
  • When the house was ready, the men made their first journey south.
  • He had made the journey to put through three phone calls.
  • A year later, his family made the long journey to Texas.
  • They had lost a third of their number making the journey.
  • A small number have made the journey the other way.
  • I don't ever want to make a journey like that again.
  • But he could never make a journey of that sort at his age.
  • Yet, the sun had made its own journey, and it was but the start of a new day.
  • The family did not own a car and so they made their journey by coach.
12. start on one's journey = zaczynać czyjś podróż start on one's journey
13. finish one's journey = kończyć czyjś podróż finish one's journey
14. end one's journey = koniec czyjś podróż end one's journey
15. continue on one's journey = kontynuować na czyjś podróż continue on one's journey
przymiotnik + journey
Kolokacji: 236
long journey • spiritual journey • short journey • arduous journey • personal journey • perilous journey • musical journey • ...
przyimek + journey
Kolokacji: 21
on one's journey • of one's journey • in one's journey • from one's journey • about one's journey • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.