KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"joint" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

joint przymiotnik

joint + rzeczownik
Kolokacji: 244
joint venture • joint effort • joint statement • joint project • joint operation • joint session • joint committee • joint pain • joint force • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
1. joint venture = wspólne przedsięwzięcie, spółka z kapitałem mieszanym, spółka typu joint venture joint venture
2. joint effort = połączone starania joint effort
3. joint statement = wspólne oświadczenie joint statement
4. joint project = wspólny projekt joint project
5. joint operation = wspólna operacja joint operation
6. joint session = wspólne posiedzenie, wspólna sesja joint session
7. joint committee = komisja mieszana joint committee
8. joint pain = ból stawu joint pain
10. joint exercise = ćwiczenia wojskowe, w których biorą udział siły zbrojne więcej niż jednego kraju joint exercise
11. joint meeting = wspólne spotkanie, wspólne zebranie joint meeting
12. joint appearance = wspólny wygląd joint appearance
13. joint program = wspólny program joint program
14. joint action = wspólne działanie, wspólna akcja joint action
15. joint resolution = uchwała zatwierdzona przez Kongres i Senat USA joint resolution
16. joint initiative = wspólna inicjatywa joint initiative
17. joint production = wspólna produkcja joint production
20. joint investigation = połączone śledztwo joint investigation
22. joint declaration = wspólna deklaracja joint declaration
23. joint account = wspólny rachunek bankowy, wspólne konto joint account
24. joint development = wspólne rozwinięcie joint development
25. joint appointment = połączone spotkanie joint appointment
26. joint winner = ex aequo zwycięzca joint winner
27. joint commission = komisja wspólna, komisja mieszana joint commission
28. joint work = zespołowe dzieło joint work
29. joint ownership = współwłasność joint ownership
30. joint custody = wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem joint custody
31. joint enterprise = wspólne przedsiębiorstwo joint enterprise
32. joint owner = współwłaściciel joint owner
33. joint disease = wspólna choroba joint disease
34. joint partnership = współudział joint partnership
35. joint bid = wspólna oferta joint bid
36. joint team = połączony zespół joint team
37. joint return = zeznanie małżonków o wysokości wspólnych dochodów joint return
38. joint command = wspólne polecenie joint command
39. joint mission = połączona misja joint mission
40. joint communique = staw communique joint communique
41. joint scorer = ex aequo strzelec bramki joint scorer
42. joint research = wspólne badanie joint research
43. joint letter = wspólny list joint letter
44. joint interview = wspólny wywiad joint interview
45. joint responsibility = współodpowiedzialność joint responsibility
46. joint decision = wspólna decyzja joint decision
47. joint chief = ex aequo szef joint chief
48. joint activity = wspólna działalność joint activity
49. joint patrol = patrol łączony joint patrol
50. joint exhibition = połączona wystawa joint exhibition
51. joint expedition = połączona wyprawa joint expedition
52. joint study = połączona nauka joint study
53. joint hearing = rozprawa łączna joint hearing
54. joint attack = wspólny atak joint attack
55. joint damage = wspólne uszkodzenie joint damage
56. joint replacement = wymiana stawu joint replacement
57. joint service = obsługa wspólna, obsługa łączna joint service
58. joint problem = wspólny problem joint problem
59. joint function = wspólna funkcja joint function

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.