"jar" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

jar rzeczownik

rzeczownik + jar
Kolokacji: 36
glass jar • cookie jar • clay jar • bell jar • jam jar • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. glass jar = szklany słoik glass jar
2. cookie jar = słoik na ciasteczka cookie jar
3. clay jar = słoik gliniany clay jar
4. bell jar = dzwon szklany bell jar
5. jam jar = samochód jam jar
6. Mason jar = słój do zapraw Mason jar
jar + rzeczownik
Kolokacji: 3
Jar Jar • jar lid • Cookie Jar Entertainment
jar + czasownik
Kolokacji: 6
jar containing • jar stands • jar sits • jar holds • jar preserves • ...
czasownik + jar
Kolokacji: 4
jar filled • jar made • sell jars • give a jar
przymiotnik + jar
Kolokacji: 26
small jar • large jar • big jar • little jar • empty jar • ...
przyimek + jar
Kolokacji: 5
of jars • into a jar • in a jar • from a jar • with a jar

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.