BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"iron" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

iron rzeczownik

rzeczownik + iron
Kolokacji: 20
Jeremy Iron • pig iron • leg iron • scrap iron • waffle iron • ...
iron + rzeczownik
Kolokacji: 334
Iron Lady • Iron Cross • iron Ore • Iron Age • Iron Curtain • Iron Man • iron bar • Iron Maiden • iron fist • iron gate • iron Gates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
1. Iron Lady = Żelazna Dama (o Margaret Thatcher) Iron Lady
2. Iron Cross = Krzyż Żelazny (niemieckie odznaczenie wojskowe) Iron Cross
3. iron Ore = ruda żelaza iron Ore
4. Iron Age = epoka żelaza Iron Age
7. iron bar = sztaba żelazna iron bar
8. iron fist = żelazna ręka (pięść) iron fist
9. Iron Maiden = Dziewica norymberska Iron Maiden
10. iron gate = żelazna brama iron gate
11. iron Gates = Gates żelazny iron Gates
12. iron fence = żelazny płot iron fence
13. iron door = drzwi żelazne iron door
14. iron grip = żelazna kontrola iron grip
15. iron railing = ogrodzenie żelazne iron railing
16. iron oxide = tlenek żelaza iron oxide
17. iron bridge = most żelazny iron bridge
18. iron hand = żelazna ręka (pięść) iron hand
  • There were only the two of us, and he raised me with an iron hand.
  • "Let him be the first to feel the iron hand of Germany."
  • Big tough Bob who runs his business with an iron hand.
  • That game should have been ruled with a little bit of an iron hand.
  • A man of peace and justice who ruled his country with an iron hand.
  • She ran the office, and sometimes her bosses, with an iron hand.
  • Sometimes an iron hand was required to demonstrate that he meant business.
  • It has to be put down with an iron hand.
  • It was up to the Germans to rule them with an iron hand.
  • Q. Your mother is legendary for running things with an iron hand.
19. iron rod = kij żelazny iron rod
20. iron ring = pierścień żelazny iron ring
21. iron mine = kopalnia żelazna iron mine
22. iron foundry = odlewnia żeliwa iron foundry
23. iron pot = garnek żelazny iron pot
24. iron plate = talerz żelazny iron plate
25. iron chain = łańcuch żelazny iron chain
26. Iron Mask = Maska żelazna Iron Mask
27. iron pipe = rura żelazna iron pipe
29. Iron Company = Spółka żelazna Iron Company
30. iron spike = szpic żelazny iron spike
31. iron industry = przemysł żelazny iron industry
32. iron filing = złożenie żelazne iron filing
33. Iron Crown = Korona żelazna Iron Crown
34. iron rail = poręcz żelazna iron rail
35. iron band = pas żelazny iron band
36. iron deficiency = niedobór żelaza, anemia, niedokrwistość z niedoboru żelaza iron deficiency
37. iron sight = celownik mechaniczny iron sight
38. iron cage = klatka żelazna iron cage
39. iron roof = dach żelazny iron roof
40. iron frame = rama żelazna iron frame
41. Iron Guard = Strażnik żelazny Iron Guard
42. iron supplement = uzupełnienie żelazne iron supplement
43. Iron Chef = Szef kuchni żelazny Iron Chef
44. iron lung = żelazne płuca iron lung
45. iron nail = gwóźdź żelazny iron nail
46. iron content = zawartość żelaza iron content
47. iron hook = hak żelazny iron hook
48. iron core = rdzeń żelazny iron core
49. iron ball = piłka żelazna iron ball
50. iron stove = kuchenka żelazna iron stove
51. iron balcony = balkon żelazny iron balcony
52. iron furnace = piec żelazny iron furnace
53. Iron Triangle = Trójkąt żelazny Iron Triangle
54. Iron Butterfly = Motyl żelazny Iron Butterfly
55. iron bed = łóżko żelazne iron bed
56. iron skillet = patelnia żelazna iron skillet
57. iron tool = narzędzie żelazne iron tool
iron + czasownik
Kolokacji: 7
iron works • iron makes • Iron says • iron burns • iron rusts • ...
czasownik + iron
Kolokacji: 28
use iron • contain iron • produce iron • make of iron • pump iron • ...
przymiotnik + iron
Kolokacji: 52
hot iron • corrugated iron • black iron • cold iron • red-hot iron • ...
przyimek + iron
Kolokacji: 13
of iron • with iron • from iron • for iron • in iron • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.