BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"intend" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

intend czasownik

intend + przyimek
Kolokacji: 19
intended for • intended to • intended by • intended on • intended from • ...
intend + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
originally intended • primarily intended • initially intended • clearly intended • fully intend • intended mainly • specifically intended • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
  • In fact, many of the stories were never intended primarily for children.
  • A city car is one intended primarily for urban use.
  • Most programs in this category are intended primarily for business use.
  • At the time, it was intended primarily for internal college use.
  • This money is primarily intended for capital costs, it appears.
  • It is primarily intended for members entering their second and third years of study.
  • The company said that the new service was intended primarily for parents checking on their children.
  • Intended primarily for people who have been engaged in development projects around the world.
  • Is it a domestic journal intended primarily for the church members?
  • Intended primarily for students with a background in either history or theology.
4. clearly intended = najwyraźniej mieć zamiar clearly intended
5. fully intend = w pełni miej zamiar fully intend
6. intended mainly = planowany głównie intended mainly
8. actually intended = faktycznie mieć zamiar actually intended
9. intended solely = planowany wyłącznie intended solely

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.