ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"instinct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

instinct rzeczownik

rzeczownik + instinct
Kolokacji: 20
survival instinct • killer instinct • gut instinct • animal instinct • herd instinct • ...
instinct + czasownik
Kolokacji: 32
instinct tells • instinct makes • instinct warns • instinct says • instinct leads • ...
czasownik + instinct
Kolokacji: 13
trust one's instincts • follow one's instincts • rely on one's instincts • get instincts • appeal to one's instincts • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
2. follow one's instincts = kieruj się instynktem follow one's instincts
  • I follow my instincts, and generally they lead me in the right direction.
  • "I just followed my instincts that this was the best thing for me."
  • Perhaps I should have followed my instincts and eliminated you long ago, she thought.
  • Others only used to follow their basic instincts like animals.
  • The animals follow their instincts and head toward home, nearly 300 miles away.
  • "I tried your apartment first, and then followed my instincts."
  • He followed his instincts into the theater district and out again.
  • I should have followed my first instincts and turned around.
  • But I was the kind of cat who followed his own instincts.
  • He should have followed all his instincts and left her alone.
3. rely on one's instincts = opierać się czyjś instynkty rely on one's instincts
przymiotnik + instinct
Kolokacji: 102
natural instinct • Basic Instinct • maternal instinct • good instinct • political instinct • human instinct • ...
przyimek + instinct
Kolokacji: 12
by instinct • on instinct • of instinct • to one's instincts • with instincts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.