ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"instantly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

instantly przysłówek

czasownik + instantly
Kolokacji: 220
killed instantly • die instantly • instantly recognize • fall instantly • know instantly • come instantly • instantly turn • respond instantly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
  • A few of them even tried to stop and fight back but were killed instantly.
  • Having just changed places with him, he went off course and was killed instantly.
  • Two were killed instantly and a third died on the way to the hospital.
  • But how are we to do this thing without being instantly killed?
  • Eight of the animals were killed instantly and the other three had to be put down.
  • I think it really surprised him when he wasn't killed instantly.
  • He turned and shot each of them in the back at close range, killing both instantly.
  • Five students were instantly killed and two later died from their injuries.
  • A 14-year-old was killed instantly, and a 13-year old died soon after in a nearby hospital, the police said.
  • If even one member of the crowd takes a step in our direction, he'll be killed instantly.
2. die instantly = umrzeć na miejscu die instantly
6. come instantly = przyjdź natychmiast come instantly
7. instantly turn = natychmiast obróć się instantly turn
8. respond instantly = odpowiedz natychmiast respond instantly
9. go instantly = pójdź natychmiast go instantly
11. instantly see = natychmiast zobacz instantly see
13. say instantly = powiedz natychmiast say instantly
14. instantly make = natychmiast zrób instantly make
18. vanish instantly = zniknij natychmiast vanish instantly
19. appear instantly = pojaw się natychmiast appear instantly
20. instantly regret = natychmiast żal instantly regret
21. stop instantly = zatrzymaj się natychmiast stop instantly
22. instantly feel = natychmiast poczuj instantly feel
23. instantly begin = natychmiast zacznij instantly begin
24. obey instantly = przestrzegaj natychmiast obey instantly
instantly + przymiotnik
Kolokacji: 32
instantly recognizable • instantly recognisable • instantly available • instantly aware • instantly familiar • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.