"instantly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

instantly przysłówek

czasownik + instantly
Kolokacji: 220
killed instantly • die instantly • instantly recognize • fall instantly • know instantly • come instantly • instantly turn • respond instantly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
2. die instantly = umrzeć na miejscu die instantly
  • A man and a woman in the car died instantly.
  • His father and daughter died instantly, along with two other people.
  • The light went out of its eyes as it died instantly.
  • He died instantly, on 5 September at the age of 58.
  • He was hit in the chest and died instantly along with about 28 others.
  • Seven victims died instantly and two on the way to hospital.
  • He was shot close range in the chest, and died instantly.
  • The woman, who was not identified by the police, died instantly from the impact.
  • All five people who were killed died instantly, the authorities said.
  • They all died instantly with six or eight rounds in each one.
6. come instantly = przyjdź natychmiast come instantly
7. instantly turn = natychmiast obróć się instantly turn
8. respond instantly = odpowiedz natychmiast respond instantly
9. go instantly = pójdź natychmiast go instantly
11. instantly see = natychmiast zobacz instantly see
13. say instantly = powiedz natychmiast say instantly
14. instantly make = natychmiast zrób instantly make
18. vanish instantly = zniknij natychmiast vanish instantly
19. appear instantly = pojaw się natychmiast appear instantly
20. instantly regret = natychmiast żal instantly regret
21. stop instantly = zatrzymaj się natychmiast stop instantly
22. instantly feel = natychmiast poczuj instantly feel
23. instantly begin = natychmiast zacznij instantly begin
24. obey instantly = przestrzegaj natychmiast obey instantly
instantly + przymiotnik
Kolokacji: 32
instantly recognizable • instantly recognisable • instantly available • instantly aware • instantly familiar • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.