ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"inspection" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

inspection rzeczownik

rzeczownik + inspection
Kolokacji: 46
Michael inspection of school • weapons inspection • safety inspection • inspection of one's sites • surprise inspection • ...
inspection + rzeczownik
Kolokacji: 37
inspection team • inspection tour • inspection report • Inspection Service • inspection system • ...
inspection + czasownik
Kolokacji: 23
inspection reveals • inspection shows • inspection finds • inspection takes • inspection begins • ...
czasownik + inspection
Kolokacji: 22
conduct inspections • pass inspection • allow inspections • require inspection • carry out inspections • perform inspections • ...
przymiotnik + inspection
Kolokacji: 93
closer inspection • close inspection • visual inspection • international inspection • on-site inspection • regular inspection • ...
przyimek + inspection
Kolokacji: 19
for inspection • of inspection • on inspection • to inspection • with inspections • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.