ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"inject" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

inject czasownik

inject + rzeczownik
Kolokacji: 51
inject drugs • inject life • inject money • inject venom • inject capital • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. inject drugs = wstrzyknij leki inject drugs
2. inject life = wstrzyknij życie inject life
czasownik + inject
Kolokacji: 5
involve injecting • try to inject • begin injecting • start injecting • avoid injecting
inject + przyimek
Kolokacji: 18
inject into • inject with • inject in • injected through • inject at • ...
inject + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
injected directly • injected intravenously • injected subcutaneously • slowly inject • deliberately inject • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.