KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"inflict" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

inflict czasownik

inflict + rzeczownik
Kolokacji: 25
inflict damage • inflict casualties • inflict pain • inflict losses • inflict injury • inflict wounds • inflict harm • inflict punishment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
  • They inflicted more than 49,000 casualties on the Americans, about 12,500 of them killed.
  • Driving through the town, they opened fire and inflicted many casualties.
  • He lost nearly 400 men while inflicting 185 casualties on the French.
  • A year ago, about 25 percent of attacks inflicted casualties.
  • When used they would inflict high casualties on the enemy.
  • Each side said it had inflicted higher casualties on its enemy.
  • He was also said to have inflicted many casualties on the imperial forces during the campaign.
  • But he said his forces had inflicted casualties on the Serbs as well.
  • His Government said it had inflicted heavy casualties on the allies.
  • The artillery would usually inflict heavy casualties at close range.
3. inflict pain = zadawać ból inflict pain
6. inflict wounds = zadawać rany inflict wounds
7. inflict harm = wyrządź krzywdę inflict harm
9. inflict a defeat = zadać klęskę inflict a defeat
inflict + przyimek
Kolokacji: 14
inflict on • inflict upon • inflict with • inflict in • inflict to • ...
inflict + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 4
deliberately inflict • intentionally inflict • accidentally inflicted • allegedly inflict

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.