Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"industry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

industry rzeczownik

rzeczownik + industry
Kolokacji: 423
music industry • film industry • cruise industry • entertainment industry • oil industry • service industry • computer industry • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. cruise industry = przemysł rejsu wycieczkowego cruise industry
  • Many work in the news media or the entertainment industry.
  • The entertainment industry would be a lot better off without them.
  • Her career in the entertainment industry began when she was six years old.
  • In 2009 she made a return to the entertainment industry.
  • I worked with people who went on to have major jobs in the entertainment industry.
  • He has been involved in the entertainment industry for over 16 years.
  • The rest, he said, are made to people in the entertainment industry.
  • We can work with the entertainment industry to provide family hour.
  • Her mother and sister have also worked in the entertainment industry.
  • There may be a job for you in the entertainment industry.
7. computer industry = przemysł komputerowy, branża komputerowa computer industry
8. auto industry = przemysł motoryzacyjny auto industry
9. insurance industry = przemysł ubezpieczeniowy, branża ubezpieczeniowa insurance industry
12. tourism industry = przemysł turystyczny, branża turystyczna tourism industry
14. food industry = przemysł spożywczy, branża spożywcza food industry
16. banking industry = przemysł bankowy, branża bankowa banking industry
19. movie industry = przemysł filmowy movie industry
23. mining industry = przemysł wydobywczy mining industry
25. tourist industry = przemysł turystyczny, branża turystyczna tourist industry
27. energy industry = przemysł energetyczny energy industry
29. publishing industry = przemysł wydawniczy, branża wydawnicza publishing industry
32. wine industry = przemysł winny wine industry
36. advertising industry = przemysł reklamowy advertising industry
37. coal industry = przemysł węglowy coal industry
39. defense industry = przemysł obronny, branża obronna defense industry
40. cable industry = branża telewizji kablowej cable industry
41. semiconductor industry = przemysł skupiający producentów półprzewodników semiconductor industry
43. drug industry = przemysł farmaceutyczny drug industry
45. estate industry = przemysł majątku estate industry
46. travel industry = przemysł podróżniczy, branża podróżnicza travel industry
47. loan industry = branża pożyczkowa loan industry
48. newspaper industry = przemysł prasowy, branża prasowa newspaper industry
49. growth industry = dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu growth industry
50. gas industry = przemysł gazowy gas industry
51. fund industry = sektor fuduszy fund industry
53. garment industry = przemysł odzieżowy garment industry
55. dairy industry = przemysł mleczarski dairy industry
56. sugar industry = przemysł cukierniczy sugar industry
57. shipping industry = przemysł przewozowy shipping industry
58. securities industry = przemysł papierów wartościowych securities industry
59. technology industry = przemysł technologiczny technology industry
60. hospitality industry = branża turystyczno-hotelarska, przemysł turystyczno-hotelarski hospitality industry
61. power industry = przemysł energetyczny power industry
62. hotel industry = hotelarstwo hotel industry
63. media industry = branża medialna media industry
64. book industry = przemysł książki book industry
65. lumber industry = przemysł drzewny lumber industry
66. gaming industry = przemysł hazardu gaming industry
67. oil gas industry = gazownictwo naftowe oil gas industry
68. shipbuilding industry = przemysł stoczniowy shipbuilding industry
70. car industry = przemysł samochodowy car industry
72. biotechnology industry = przemysł biotechnologii biotechnology industry
75. railroad industry = przemysł kolejowy railroad industry
76. sex industry = przemysł porno sex industry
77. radio industry = przemysł radiowy radio industry
78. paper industry = przemysł papierniczy paper industry
79. cotton industry = przemysł bawełniany cotton industry
80. gambling industry = przemysł hazardowy gambling industry
82. magazine industry = przemysł magazynu magazine industry
83. telephone industry = przemysł telefoniczny telephone industry
84. restaurant industry = przemysł restauracji restaurant industry
86. health care industry = przemysł ochrony zdrowia health care industry
87. arms industry = przemysł zbrojeniowy arms industry
88. video game industry = przemysł gier komputerowych video game industry
89. housing industry = przemysł mieszkaniowy housing industry
90. agriculture industry = przemysł rolnictwa agriculture industry
91. state industry = przemysł państwowy state industry
92. export industry = przemysł eksportowy export industry
93. apparel industry = przemysł stroju apparel industry
95. printing industry = przemysł poligraficzny, poligrafia printing industry
96. savings industry = oszczędności przemysł savings industry
97. toy industry = przemysł miniaturowy toy industry
98. motor industry = przemysł samochodowy motor industry
99. casino industry = przemysł kasyna casino industry
100. iron industry = przemysł żelazny iron industry
industry + rzeczownik
Kolokacji: 143
industry analyst • industry executive • industry expert • industry standard • industry leader • industry official • industry association • ...
industry + czasownik
Kolokacji: 141
industry grows • industry develops • industry begins • industry includes • industry uses • industry needs • industry says • ...
czasownik + industry
Kolokacji: 60
develop industries • protect industries • sink the cruise industry • provide to industry • attract industry • regulate the industry • ...
przymiotnik + industry
Kolokacji: 214
pharmaceutical industry • financial industry • heavy industry • private industry • automotive industry • nuclear industry • ...
przyimek + industry
Kolokacji: 22
by industry • between industry • from industry • with industry • including industry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.