"incur" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

incur czasownik

incur + rzeczownik
Kolokacji: 22
incur costs • incur losses • incur debts • incur the wrath • incur expenses • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. incur costs = ponosić koszty, narażać się na koszty incur costs
2. incur losses = ponosić straty incur losses
3. incur debts = narób długów incur debts
5. incur expenses = ponosić koszty, narażać się na koszty incur expenses
6. incur one's displeasure = zaciągać czyjś niezadowolenie incur one's displeasure
8. incur charges = zaciągnij opłaty incur charges
incur + przyimek
Kolokacji: 16
incurred during • incurred in • incurred for • incurred on • incurred from • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.