BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"increase" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

increase rzeczownik

rzeczownik + increase
Kolokacji: 85
percent increase • tax increase • price increase • rate increase • wage increase • population increase • pay increase • salary increase • ...
increase + rzeczownik
Kolokacji: 5
increase revenue • increase productivity • increase awareness • increase production • Increase Mather
increase + czasownik
Kolokacji: 68
increase occurs • increase causes • increase comes • increase results • increase leads • increase reflects • increase means • ...
czasownik + increase
Kolokacji: 60
ask for a tax increase • post a percent increase • experience an increase • cause an increase • represent an increase • show an increase • ...
przymiotnik + increase
Kolokacji: 200
large increase • significant increase • sharp increase • substantial increase • dramatic increase • huge increase • rapid increase • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
4. small increase = niewielki wzrost small increase
6. dramatic increase = dramatyczny wzrost dramatic increase
7. huge increase = olbrzymi wzrost huge increase
10. slight increase = niewielki wzrost slight increase
12. modest increase = niewielki wzrost (np. wartości akcji) modest increase
13. steady increase = stały wzrost steady increase
14. far increase = daleko wzrost far increase
15. marked increase = wyraźny wzrost marked increase
16. sudden increase = gwałtowny wzrost sudden increase
17. average increase = średni wzrost average increase
18. overall increase = całkowity wzrost overall increase
19. massive increase = masywny wzrost massive increase
20. big increase = duży wzrost big increase
21. major increase = główny wzrost major increase
22. great increase = znaczny wzrost great increase
23. high increase = wysoki wzrost high increase
25. steep increase = gwałtowny wzrost steep increase
26. gradual increase = wzrost graduału gradual increase
27. proposed increase = zaproponowany wzrost proposed increase
28. net increase = wzrost na czysto net increase
32. monthly increase = podwyżka miesięczna monthly increase
33. general increase = ogólny wzrost general increase
34. enormous increase = ogromny wzrost enormous increase
35. future increase = przyszły wzrost future increase
37. temporary increase = chwilowy wzrost temporary increase
38. vast increase = ogromny wzrost vast increase
39. strong increase = silny wzrost strong increase
40. expected increase = spodziewać się wzrost expected increase
41. possible increase = możliwy wzrost possible increase
42. tenfold increase = dziesięciokrotny wzrost tenfold increase
43. natural increase = przyrost naturalny natural increase
44. tremendous increase = wspaniały wzrost tremendous increase
45. real increase = prawdziwy wzrost real increase
46. noticeable increase = zauważalny wzrost noticeable increase
47. immediate increase = natychmiastowy wzrost immediate increase
48. total increase = całkowity wzrost total increase
49. hefty increase = ogromny wzrost hefty increase
51. threefold increase = trzykrotnie wzrost threefold increase
52. moderate increase = umiarkowany wzrost moderate increase
53. fourfold increase = czterokrotny wzrost fourfold increase
54. greatest increase = najznaczniejszy wzrost greatest increase
55. drastic increase = daleko idący wzrost drastic increase
56. additional increase = dodatkowy wzrost additional increase
przyimek + increase
Kolokacji: 22
per cent increase • despite an increase • including an increase • without an increase • by an increase • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.