"incentive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

incentive rzeczownik

rzeczownik + incentive
Kolokacji: 24
tax incentive • cash incentive • government incentive • sales incentive • retirement incentive • ...
incentive + rzeczownik
Kolokacji: 14
incentive program • incentive package • incentive plan • incentive payment • incentive system • ...
incentive + czasownik
Kolokacji: 14
incentive encourages • incentive includes • incentive helps • incentive works • incentive makes • ...
czasownik + incentive
Kolokacji: 22
provide incentives • offer incentives • create incentives • give an incentive • use incentives • ...
przymiotnik + incentive
Kolokacji: 68
financial incentive • economic incentive • strong incentive • powerful incentive • new incentive • great incentive • ...
przyimek + incentive
Kolokacji: 11
of incentives • with incentives • for incentives • in incentives • to incentives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.