BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"improvement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

improvement rzeczownik

rzeczownik + improvement
Kolokacji: 62
home improvement • capital improvement • infrastructure improvement • performance improvement • road improvement • ...
improvement + rzeczownik
Kolokacji: 14
Improvement Service • business improvement district • improvement project • improvement program • improvement district • ...
improvement + czasownik
Kolokacji: 29
improvement includes • improvement makes • improvement comes • improvement occurs • improvement allows • ...
czasownik + improvement
Kolokacji: 72
show improvement • need improvement • make improvements • see improvement • include improvements • bring improvements • ...
przymiotnik + improvement
Kolokacji: 162
significant improvement • major improvement • far improvement • great improvement • vast improvement • big improvement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
4. great improvement = znaczna poprawa great improvement
5. vast improvement = ogromna poprawa vast improvement
6. big improvement = duża poprawa big improvement
8. marked improvement = wyraźna poprawa marked improvement
12. slight improvement = niewielka poprawa slight improvement
15. small improvement = mała poprawa small improvement
17. steady improvement = stała poprawa steady improvement
18. modest improvement = niewielka poprawa modest improvement
19. gradual improvement = poprawa graduału gradual improvement
20. real improvement = prawdziwa poprawa real improvement
21. economic improvement = gospodarcza poprawa economic improvement
23. huge improvement = olbrzymia poprawa huge improvement
25. rapid improvement = szybka poprawa rapid improvement
27. technical improvement = udoskonalenie techniczne technical improvement
29. overall improvement = ogólne polepszenie overall improvement
30. public improvement = społeczna poprawa public improvement
31. continued improvement = kontynuowana poprawa continued improvement
32. social improvement = społeczna poprawa social improvement
35. immediate improvement = natychmiastowa poprawa immediate improvement
przyimek + improvement
Kolokacji: 19
despite improvements • for improvement • of improvement • to improvements • with improvements • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.