Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
1. immediate attention = natychmiastowa uwaga immediate attention
2. immediate effect = bezpośredni efekt immediate effect
3. immediate vicinity = bezpośrednie sąsiedztwo immediate vicinity
4. immediate area = najbliższa okolica immediate area
5. immediate family = bliska rodzina, bliscy krewni, najbliższa rodzina, najbliżsi krewni immediate family
6. immediate action = natychmiastowe działanie immediate action
7. immediate future = najbliższa przyszłość immediate future
8. immediate success = natychmiastowy sukces immediate success
9. immediate impact = natychmiastowy wpływ immediate impact
10. immediate aftermath = natychmiastowe następstwo immediate aftermath
11. immediate problem = pilne zagadnienie, pilna sprawa immediate problem
12. immediate danger = bezpośrednie zagrożenie immediate danger
13. immediate threat = bezpośrednia groźba immediate threat
14. immediate response = natychmiastowa reakcja immediate response
15. immediate concern = bezpośrednie zainteresowanie immediate concern
16. immediate need = bezpośrednia potrzeba immediate need
17. immediate plan = natychmiastowy plan immediate plan
18. immediate reaction = natychmiastowa reakcja immediate reaction
19. immediate predecessor = bezpośredni poprzednik immediate predecessor
20. immediate result = najpilniejszy wynik immediate result
21. immediate cause = bezpośrednia przyczyna immediate cause
22. immediate release = natychmiastowe zwolnienie immediate release
23. immediate comment = natychmiastowy komentarz immediate comment
24. immediate access = natychmiastowy dostęp immediate access
25. immediate surroundings = najbliższe otoczenie immediate surroundings
26. immediate goal = najbliższy cel immediate goal
27. immediate return = natychmiastowy powrót immediate return
28. immediate neighbor = bezpośredni sąsiad immediate neighbor
29. immediate change = natychmiastowa zmiana immediate change
30. immediate withdrawal = natychmiastowe wycofanie immediate withdrawal
31. immediate step = natychmiastowy krok immediate step
32. immediate successor = bezpośredni następca immediate successor
33. immediate consequence = natychmiastowa konsekwencja immediate consequence
34. immediate use = natychmiastowe użycie immediate use
35. immediate relief = najpilniejsza pomoc immediate relief
36. immediate crisis = natychmiastowy kryzys immediate crisis
37. immediate benefit = najpilniejsza korzyść immediate benefit
38. immediate help = natychmiastowa pomoc immediate help
39. immediate interest = najpilniejsze zainteresowanie immediate interest
40. immediate hit = natychmiastowy cios immediate hit
41. immediate answer = niezwłoczna odpowiedź immediate answer
42. immediate period = natychmiastowy okres immediate period
43. immediate end = najbliższy koniec immediate end
44. immediate task = najpilniejsze zadanie immediate task
45. immediate question = natychmiastowe pytanie immediate question
46. immediate issue = natychmiastowa kwestia immediate issue
47. immediate treatment = natychmiastowe traktowanie immediate treatment
48. immediate neighborhood = najbliższa dzielnica immediate neighborhood
49. immediate assistance = natychmiastowa pomoc immediate assistance
50. immediate environment = najbliższe środowisko immediate environment
51. immediate payment = natychmiastowa płatność (przy niewypłacalności dłużnika) immediate payment
52. immediate prospect = najbliższa perspektywa immediate prospect
53. immediate attack = natychmiastowy atak immediate attack
54. immediate cease-fire = najpilniejsze przerwanie ognia immediate cease-fire
55. immediate gratification = natychmiastowa satysfakcja immediate gratification
56. immediate death = najpilniejsza śmierć immediate death
57. immediate challenge = natychmiastowe wyzwanie immediate challenge
58. immediate year = natychmiastowy rok immediate year
59. immediate priority = najpilniejszy priorytet immediate priority
60. immediate impression = natychmiastowe wrażenie immediate impression
61. immediate survivor = bezpośredni ocalały immediate survivor
62. immediate family member = bezpośredni członek rodziny immediate family member
63. immediate past = natychmiastowa przeszłość immediate past
64. immediate sense = natychmiastowy sens immediate sense
65. immediate reply = natychmiastowa odpowiedź immediate reply
66. immediate resignation = natychmiastowa rezygnacja immediate resignation
67. immediate report = natychmiastowy raport immediate report
68. immediate execution = bezzwłoczne wykonanie immediate execution
69. immediate investigation = najpilniejsze śledztwo immediate investigation
70. immediate objective = cel bezpośredni immediate objective
71. immediate care = najpilniejsza opieka immediate care
72. immediate decision = natychmiastowa decyzja immediate decision
73. immediate circle = najbliższe koło immediate circle
74. immediate right = natychmiastowe prawo immediate right
75. immediate increase = natychmiastowy wzrost immediate increase
76. immediate solution = natychmiastowe rozwiązanie immediate solution
77. immediate president = bezpośredni prezydent immediate president
78. immediate risk = bezpośrednie ryzyko immediate risk
79. immediate departure = natychmiastowy odjazd immediate departure
80. immediate halt = natychmiastowe zatrzymanie się immediate halt
81. immediate arrest = natychmiastowe aresztowanie immediate arrest
82. immediate supervisor = bezpośredni kierownik immediate supervisor
83. immediate criticism = natychmiastowa krytyka immediate criticism
84. immediate purpose = natychmiastowy cel immediate purpose
85. immediate experience = natychmiastowe doświadczenie immediate experience
86. immediate way = natychmiastowa droga immediate way
87. immediate aid = najpilniejsza pomoc immediate aid
88. immediate improvement = natychmiastowa poprawa immediate improvement
89. immediate feedback = natychmiastowe reakcje immediate feedback
90. immediate indication = natychmiastowa oznaka immediate indication

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.