ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"image" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

image rzeczownik

rzeczownik + image
Kolokacji: 136
mirror image • body image • video image • satellite image • color image • television image • Getty Image • Buddha image • ...
image + rzeczownik
Kolokacji: 65
image quality • image processing • Image Comic • image problem • Image Gallery • image file • Image Entertainment • ...
image + czasownik
Kolokacji: 214
image appears • image shows • image flashes • image fades • image comes • image makes • image begins • image seems • ...
czasownik + image
Kolokacji: 179
produce images • capture images • display images • feature images • evoke images • transmit images • contain images • view images • ...
przymiotnik + image
Kolokacji: 618
public image • mental image • digital image • visual image • negative image • photographic image • positive image • iconic image • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
1. public image = wizerunek publiczny public image
2. mental image = wyobrażenie, obraz wyobraźni mental image
3. digital image = obraz cyfrowy digital image
4. visual image = obraz wzrokowy visual image
5. negative image = negatywowy zapis obrazu negative image
8. iconic image = ikoniczny obraz iconic image
9. popular image = popularny obraz popular image
10. final image = ostatni obraz final image
11. vivid image = żywy obraz vivid image
13. single image = jeden obraz single image
14. clear image = wyraźny obraz clear image
15. new image = nowy wizerunek new image
16. different image = inny obraz different image
17. black-and-white image = obraz czarno-biały black-and-white image
18. large image = duży obraz large image
19. sharp image = ostry obraz sharp image
20. original image = oryginalny obraz original image
21. graphic image = obraz graficzny graphic image
23. small image = mały obraz small image
24. powerful image = silny obraz powerful image
25. beautiful image = piękny obraz beautiful image
26. famous image = sławny obraz famous image
27. striking image = obraz bicia striking image
28. old image = stary obraz old image
29. strong image = silny obraz strong image
30. detailed image = szczegółowy obraz detailed image
31. familiar image = znajomy obraz familiar image
32. central image = główny wizerunek central image
33. corporate image = wizerunek firmy corporate image
34. distorted image = zniekształcony obraz distorted image
35. good image = dobry obraz good image
36. holographic image = holograficzny obraz holographic image
37. bad image = zły obraz bad image
38. traditional image = tradycyjny obraz traditional image
39. religious image = religijny obraz religious image
40. black image = czarny obraz black image
41. early image = wczesny obraz early image
43. memorable image = niezapomniany obraz memorable image
44. high-resolution image = obraz o dużej zdolności rozdzielczej high-resolution image
45. white image = biały obraz white image
46. ghostly image = upiorny obraz ghostly image
47. similar image = podobny obraz similar image
48. Late image = Spóźniony obraz Late image
50. perfect image = doskonały obraz perfect image
51. abstract image = obraz streszczenia abstract image
52. computer-generated image = generowany komputerowo obraz computer-generated image
53. disturbing image = poruszając obraz disturbing image
54. bright image = błyszczący obraz bright image
56. false image = obraz fałszywy (w zezie) false image
57. full image = pełny obraz full image
58. great image = świetny wizerunek great image
59. enduring image = znosząc obraz enduring image
60. better image = lepszy obraz better image
61. stereotypical image = stereotypowy obraz stereotypical image
62. international image = międzynarodowy obraz international image
63. dark image = ponury obraz dark image
64. live image = aktualny obraz live image
65. fleeting image = chwilowy obraz fleeting image
66. sudden image = nagły obraz sudden image
67. pornographic image = pornograficzny obraz pornographic image
68. simple image = prosty obraz simple image
69. violent image = gwałtowny obraz violent image
70. sacred image = święty obraz sacred image
71. clean image = czysty obraz clean image
72. grainy image = słojowaty obraz grainy image
73. static image = statyczny obraz static image
74. poor image = słaby wizerunek poor image
75. classic image = klasyczny obraz classic image
76. whole image = cały obraz whole image
77. indelible image = nieścieralny obraz indelible image
78. electronic image = elektroniczny obraz electronic image
79. scientific image = naukowy obraz scientific image
80. tarnished image = pokryty nalotem obraz tarnished image
81. particular image = szczególny obraz particular image
82. two-dimensional image = dwuwymiarowy obraz two-dimensional image
83. lasting image = trwając przez obraz lasting image
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 144
przyimek + image
Kolokacji: 24
between images • with images • including images • of images • through images • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.