BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"ill" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ill przymiotnik

ill + rzeczownik
Kolokacji: 47
ill health • ill patient • ill effect • ill feeling • ill child • ill people • ill treatment • ill man • ill person • ill fortune • ill luck • ill omen • ...
czasownik + ill
Kolokacji: 8
become ill • fall ill • feel ill • look ill • take ill • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. become ill = zachorować become ill
2. fall ill = zachorować fall ill
3. feel ill = czuj się chorym feel ill
4. look ill = źle wyglądaj look ill
przysłówek + ill
Kolokacji: 21
mentally ill • terminally ill • seriously ill • critically ill • chronically ill • ...
ill + przyimek
Kolokacji: 9
ill with • ill in • ill at • ill for • ill of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.