"ignore" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ignore czasownik

ignore + rzeczownik
Kolokacji: 101
ignore warnings • ignore emigration • ignore advice • ignore evidence • ignore immigration • ignore calls • ignore court • ...
czasownik + ignore
Kolokacji: 21
ignore in seeking • choose to ignore • tend to ignore • try to ignore • decide to ignore • continue to ignore • seem to ignore • ...
ignore + przyimek
Kolokacji: 31
ignored by • ignore in • ignore for • ignore at • ignore on • ...
ignore + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 76
largely ignored • completely ignore • simply ignore • totally ignore • virtually ignored • generally ignored • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.