"ignore" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ignore czasownik

ignore + rzeczownik
Kolokacji: 101
ignore warnings • ignore emigration • ignore advice • ignore evidence • ignore immigration • ignore calls • ignore court • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
3. ignore emigration = zignoruj emigrację ignore emigration
4. ignore evidence = zignoruj zeznania ignore evidence
5. ignore immigration = zignoruj imigrację ignore immigration
6. ignore calls = zignoruj rozmowy telefoniczne ignore calls
7. ignore court = zignoruj sąd ignore court
12. ignore signs = zignoruj znaki ignore signs
14. ignore one's presence = ignorować czyjś obecność ignore one's presence
20. ignore one's demands = ignorować czyjś żądania ignore one's demands
23. ignore one's hand = ignorować czyjś ręka ignore one's hand
26. ignore things = zignoruj sprawy ignore things
28. ignore concerns = zignoruj niepokoje ignore concerns
33. ignore one's words = ignorować czyjś słowa ignore one's words
34. ignore history = zignoruj historię ignore history
35. ignore differences = zignoruj różnice ignore differences
czasownik + ignore
Kolokacji: 21
ignore in seeking • choose to ignore • tend to ignore • try to ignore • decide to ignore • continue to ignore • seem to ignore • ...
ignore + przyimek
Kolokacji: 31
ignored by • ignore in • ignore for • ignore at • ignore on • ...
ignore + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 76
largely ignored • completely ignore • simply ignore • totally ignore • virtually ignored • generally ignored • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.