BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"identification" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

identification rzeczownik

rzeczownik + identification
Kolokacji: 33
photo identification • Identification of Butterflies • species identification • station identification • victim identification • ...
identification + rzeczownik
Kolokacji: 34
identification card • identification number • identification paper • identification procedure • identification document • ...
identification + czasownik
Kolokacji: 5
identification leads • identification requires • identification makes • Identification confirms • identification provides
czasownik + identification
Kolokacji: 29
show identification • carry identification • make an identification • allow identification • require identification • ...
przymiotnik + identification
Kolokacji: 59
positive identification • proper identification • false identification • personal identification • easy identification • ...
przyimek + identification
Kolokacji: 11
for identification • of identification • to one's identification • with identification • in the identification • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.